Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki

użyj znaku ? dla blanka (mydła).

HAMBURKACH - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: H, A, M, B, U, R, K, A, C, H  można ułożyć poniższe słowa:

10 literowe słowa:

hamburkach[21]

9 literowe słowa:

humbakach[20], hubarkach[19]

8 literowe słowa:

makubach[17], hubarach[17], burakach[16], kaburach[16], hamburka[16], bramkach[15], kambrach[15], murakach[15], rumakach[15]

7 literowe słowa:

hubkach[17], haukach[15], humbaka[15], brukach[15], burkach[15], brumach[15], rumbach[15], umbrach[15], hurmach[15], brahach[14], makucha[14], buchara[14], rachuba[14], rubacha[14], hubarka[14], chmurka[14], chrumka[14], mrukach[14], murkach[14], barkach[13], brakach[13], karbach[13], krabach[13], ambrach[13], bramach[13], hamrach[13], mahrach[13], rabacku[13], kuchara[13], amurach[13], marucha[13], kambaru[13], charkam[12], karmach[12], kramach[12], makrach[12], markach[12], ramkach[12], maracku[12], ukracam[12]

6 literowe słowa:

hubach[15], bukach[14], kubach[14], ubkach[14], hukach[14], bucham[14], bumach[14], umbach[14], humbak[14], chamku[13], kumach[13], makuch[13], brachu[13], buchar[13], burach[13], chabru[13], rachub[13], rubach[13], bakach[12], hakach[12], ambach[12], hacham[12], makuba[12], hamaku[12], hubara[12], bracku[12], krachu[12], krucha[12], kuchar[12], kurach[12], chmura[12], chramu[12], maruch[12], murach[12], rucham[12], rumach[12], brukam[12], kambru[12], chamka[11], kamach[11], makach[11], arbach[11], barach[11], bracha[11], chabra[11], rabach[11], aurach[11], baraku[11], buraka[11], kabura[11], haramu[11], bracka[10], akrach[10], arkach[10], charka[10], karach[10], rakach[10], chmara[10], marach[10], ramach[10], bramka[10], kambar[10], makabr[10], ukraca[10], muraka[10], rumaka[10]

5 literowe słowa:

bucha[12], hubka[12], bucka[11], kucha[11], machu[11], mucha[11], makub[11], hukam[11], hubar[11], chmur[11], brach[10], abaku[10], kucam[10], macku[10], harcu[10], rucha[10], barku[10], braku[10], bruka[10], burak[10], burka[10], kabur[10], karbu[10], bramu[10], rumba[10], umbra[10], hurma[10], mahru[10], acham[9], chama[9], macha[9], hamak[9], braha[9], harab[9], krach[9], chmar[9], chram[9], kambr[9], karcu[9], rucka[9], marcu[9], karmu[9], kramu[9], makru[9], marku[9], mruka[9], murak[9], murka[9], rumak[9], macka[8], arach[8], chara[8], barak[8], barka[8], braka[8], kraba[8], ambra[8], brama[8], hamra[8], haram[8], araku[8], amura[8], maaru[8], marca[7], karma[7], makra[7], marak[7], marka[7], ramka[7]

4 literowe słowa:

bach[9], cham[8], mach[8], baca[7], caba[7], acha[7], abak[7], baka[7], haka[7], amba[7], kaca[6], maca[6], kama[6]