Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki





użyj znaku ? dla blanka (mydła).

SAMBORZOM - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: S, A, M, B, O, R, Z, O, M  można ułożyć poniższe słowa:

9 literowe słowa:

samborzom[13]

8 literowe słowa:

obszarom[11]

7 literowe słowa:

brosmom[11], szambom[11], obrazom[10], zaborom[10], zarobom[10], zasobom[10], szabrom[10], broszom[10], masorom[9], marszom[9], mszarom[9], ramszom[9], szarmom[9], szramom[9], sorboza[9]

6 literowe słowa:

ambrom[10], bramom[10], bromom[10], rombom[10], basmom[10], sambom[10], baorom[9], brasom[9], brosma[9], obsram[9], sabrom[9], brosmo[9], zborom[9], zorbom[9], zrobom[9], baszom[9], szambo[9], amorom[8], aromom[8], omarom[8], marsom[8], smarom[8], morsom[8], sromom[8], obrazo[8], morzom[8], mrozom[8], zmorom[8], szamom[8], brosza[8], obszar[8], broszo[8], sorboz[8], masoro[7], osmoza[7], szramo[7], szorom[7]

5 literowe słowa:

ambom[9], mambo[9], bomom[9], oboma[8], ambro[8], arbom[8], barom[8], bramo[8], obram[8], rabom[8], rambo[8], borom[8], robom[8], basmo[8], basom[8], sambo[8], brosm[8], bazom[8], szamb[8], marom[7], ramom[7], obora[7], morom[7], masom[7], samom[7], osoba[7], osmom[7], somom[7], obsra[7], sabro[7], obraz[7], zorba[7], oborz[7], zorbo[7], baszo[7], mszom[7], brosz[7], arsom[6], masor[6], morsa[6], osram[6], rasom[6], rosom[6], oazom[6], zooma[6], morza[6], razom[6], zmora[6], zmoro[6], szamo[6], osmoz[6], marsz[6], mszar[6], ramsz[6], szarm[6], szram[6], ozora[5], szaro[5], szora[5]

4 literowe słowa:

mamb[8], ambo[7], boom[7], obom[7], ambr[7], bram[7], brom[7], romb[7], basm[7], samb[7], bzom[7], mamo[6], omam[6], omom[6], arbo[6], baor[6], bora[6], roba[6], boro[6], robo[6], bosa[6], boso[6], bras[6], sabr[6], zmam[6], bazo[6], zorb[6], amor[5], arom[5], maro[5], mora[5], omar[5], ramo[5], moro[5], orom[5], asom[5], maso[5], samo[5], soma[5], osom[5], somo[5], mars[5], smar[5], sram[5], mors[5], srom[5], ozom[5], zoom[5], marz[5], morz[5], zmor[5], masz[5], msza[5], szam[5], mszo[5], arso[4], osra[4], raso[4], rosa[4], roso[4], oazo[4], oraz[4], szoa[4], rosz[4], szor[4]

3 literowe słowa:

amb[6], bam[6], bom[6], mob[6], mam[5], abo[5], boa[5], oba[5], arb[5], bar[5], rab[5], bor[5], rob[5], moa[4], oma[4], omo[4], mar[4], ram[4], mor[4], aro[3], ora[3], oro[3]