Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki

użyj znaku ? dla blanka (mydła).

ABORYGEŃSKA - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: A, B, O, R, Y, G, E, Ń, S, K, A  można ułożyć poniższe słowa:

11 literowe słowa:

aborygeńska[23]

8 literowe słowa:

gabońska[19], garońska[17], arabesko[11]

7 literowe słowa:

rybeńka[17], borykań[17], rybeńko[17], brańska[16], skrobań[16], obesrań[15], orańska[14], aerosań[13], seaborg[11], barkasy[11], skabery[11], boraksy[11], boksery[11], skabera[10], boksera[10], krasego[10]

6 literowe słowa:

brykań[16], bańska[15], bońska[15], obsrań[14], ryńska[14], aońska[13], sarkań[13], skarań[13], reńska[13], garbka[11], garbek[11], grabek[11], grobka[11], grobek[11], rabego[10], rybaka[10], boryka[10], kabasy[10], bekasy[10], skarby[10], skryba[10], skrybo[10], arabek[9], arbeka[9], arabko[9], robaka[9], oberka[9], ogarka[9], karego[9], ogarek[9], bekasa[9], bosaka[9], kabaso[9], sobaka[9], barkas[9], barska[9], rabska[9], skaber[9], skarga[9], boraks[9], bokser[9], skargo[9], aeroby[9], gyrosa[9], aeroba[8], obesra[8], askary[8], kasary[8], rysaka[8], karesy[8], okrasy[8], oryksa[8], kosery[8], okresy[8], oksery[8], seraka[7], okrasa[7], kosera[7], oksera[7]

5 literowe słowa:

bagry[10], garby[10], graby[10], groby[10], bagra[9], gabra[9], garba[9], graba[9], gabro[9], grabo[9], ograb[9], bryka[9], karby[9], kraby[9], rybak[9], rybka[9], rybek[9], gryka[9], bryko[9], kobry[9], korby[9], rybko[9], gryko[9], baksy[9], abako[8], kobea[8], barak[8], barka[8], braka[8], kraba[8], arbek[8], barek[8], berka[8], break[8], greka[8], barko[8], barok[8], kobra[8], korab[8], korba[8], robak[8], borek[8], kargo[8], greko[8], baksa[8], kabas[8], kasba[8], basek[8], bekas[8], beksa[8], bosak[8], boska[8], kasbo[8], obska[8], sobak[8], sobka[8], bekso[8], sobek[8], skarb[8], skarg[8], skrob[8], araby[8], agary[8], baory[8], agory[8], ogary[8], saaby[8], baora[7], aerob[7], agora[7], ogara[7], sabra[7], bersa[7], obsra[7], sabro[7], berso[7], grosa[7], sorga[7], sroga[7], akary[7], okary[7], yorka[7], areka[6], akaro[6], okara[6], areko[6], askar[6], kasar[6], krasa[6], raksa[6], sakra[6], sarka[6], sraka[6], eskra[6], kares[6], krase[6], kresa[6], ksera[6], reksa[6], reska[6], serak[6], serka[6], korsa[6], kraso[6], krosa[6], okras[6], orska[6], rakso[6], sakro[6], skora[6], sorka[6], srako[6], sroka[6], koser[6], kreso[6], ksero[6], okres[6], okser[6], skore[6], sorek[6], erosa[5]