Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki

użyj znaku ? dla blanka (mydła).

IMMOBILIZOWANYM - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: I, M, M, O, B, I, L, I, Z, O, W, A, N, Y, M  można ułożyć poniższe słowa:

15 literowe słowa:

immobilizowanym[22]

14 literowe słowa:

immobilizowany[20], mobilizowanymi[20]

13 literowe słowa:

mobilizowanym[19]

12 literowe słowa:

mobilizowany[17], oblizywaniom[17], mobilizowani[16], zaoliwionymi[15]

11 literowe słowa:

immobilnymi[18], immobilizmy[18], miniowaliby[16], bilionowymi[16], mimowolnymi[16], minimalizmy[16], milionowymi[15], moliniowymi[15], molinizmami[15], albinizmowi[15], moniliozami[14], molinizmowi[14], mamonizmowi[14], izolowanymi[14], zaoliwionym[14]

10 literowe słowa:

immobilnym[17], immobiliom[16], immobilizm[16], minowaliby[15], balonowymi[15], lobowanymi[15], obwalonymi[15], wyoblaniom[15], bilionowym[15], bilonowymi[15], obmywaniom[15], mimowolnym[15], albinizmom[15], oblizanymi[15], zimowaliby[15], bliznowymi[15], bionomiami[14], boliwianom[14], omamionymi[14], limanowymi[14], malinowymi[14], manilowymi[14], malonowymi[14], milionowym[14], moliniowym[14], molinowymi[14], minimalizm[14], oblizaniom[14], molinizmom[14], alibizmowi[14], zmamionymi[14], namozolimy[14], zawiniliby[14], nawoziliby[14], oblizywani[14], zbawionymi[14], zwabionymi[14], zmywalniom[14], mimozowymi[14], oblizywano[14], oliwionymi[13], amoniowymi[13], moniliazom[13], imamizmowi[13], wylizaniom[13], zimowanymi[13], zmianowymi[13], izolowanym[13], izonomiami[12], animizmowi[12], zimowaniom[12], zaoliwiony[12]

9 literowe słowa:

omamiliby[15], immobilny[15], mobilnymi[15], limbowymi[15], zmamiliby[15], immobilia[14], immobilna[14], immobilni[14], obalonymi[14], wyblinami[14], malmowymi[14], nobliwymi[14], balonowym[14], lobowanym[14], obwalonym[14], bilonowym[14], alibizmom[14], albinizmy[14], boyizmami[14], oblizanym[14], bliznowym[14], miliomami[13], bilionami[13], mamionymi[13], omamionym[13], mailowymi[13], boliwiany[13], baniowymi[13], bawionymi[13], obwianymi[13], obwiniamy[13], wabionymi[13], limanowym[13], malinowym[13], manilowym[13], omamowymi[13], bilionowy[13], baonowymi[13], obywaniom[13], niobowymi[13], malonowym[13], mimowolny[13], molinowym[13], zmylaniom[13], molinizmy[13], mamonizmy[13], zmamionym[13], namozolmy[13], mozolnymi[13], bazyliowi[13], zbawionym[13], zbywaniom[13], zwabionym[13], boyizmowi[13], mimozowym[13], milionami[12], obwiniali[12], miliomowi[12], bilionowa[12], boliwiano[12], boniowali[12], olibanowi[12], bilionowi[12], obwianiom[12], mimowolna[12], mimowolni[12], naoliwimy[12], liniowymi[12], aminowymi[12], wymionami[12], iminowymi[12], miniowymi[12], milionowy[12], moliniowy[12], oliwionym[12], amoniowym[12], amonowymi[12], omywaniom[12], wymamiono[12], mionowymi[12], animizmom[12], monizmami[12], nabizmowi[12], moniliazy[12], miozynami[12], moniliozy[12], zimnawymi[12], zaoliwimy[12], maziowymi[12], zmywalnio[12], zwalonymi[12], zimowanym[12], zmianowym[12], zmywaniom[12], miniowali[11], oliwinami[11], wiolinami[11], alonimowi[11], milionowa[11], moliniowa[11], milionowi[11], moliniowi[11], oziminami[11], moniliazo[11], monilioza[11], izoliniom[11], zoonimami[11], manizmowi[11], zmowinami[11], ziomalowi[11], maoizmowi[11], monizmowi[11], izolowany[11], ozywaniom[11], miozynowi[11], izolowani[10], naziomowi[10]

8 literowe słowa:

mobilami[13], milimami[12], bilonami[12], nobilami[12], oblinami[12], milinami[11], minimami[11], imionami[10]