Słowo OBROBIONEGO – dopuszczalność w grach, anagramy, słowa z liter

Czy słowo OBROBIONEGO jest dopuszczalne w grze Scrabble?

TAK , słowo OBROBIONEGO jest dopuszczalne (punkty: 17)

Anagramy słowa OBROBIONEGO

Słowa z liter OBROBIONEGO

9 literowe słowa:

obrobione[13], robionego[13], obrobiono[13],

7 literowe słowa:

begonio[11], niebogo[11], bornego[11], nierobo[9], obronie[9], robione[9], gonorei[9], gonoreo[9], robiono[9],

6 literowe słowa:

gibbon[12], begino[10], biogen[10], boeing[10], bobino[10], grobie[10], obrobi[10], obonie[8], ogonie[8], bronie[8], gronie[8], region[8], ornego[8], orogen[8], obroni[8], obrono[8],

5 literowe słowa:

begin[9], bobie[9], obieg[9], bobin[9], bingo[9], bongi[9], gibon[9], bongo[9], bober[9], borgi[9], brogi[9], bonie[7], niebo[7], gonie[7], niego[7], ognie[7], onego[7], bonio[7], ogoni[7], brnie[7], rengi[7], robie[7], ogier[7], orgie[7], borne[7], greno[7], regon[7], rengo[7], borni[7], broni[7], groni[7], ringo[7], orgio[7], brono[7], obron[7], grono[7], oboro[7], norie[5], norio[5],

4 literowe słowa:

begi[8], bieg[8], bing[8], bibo[8], bigo[8], bogi[8], bong[8], bobo[8], borg[8], nieb[6], gnie[6], obie[6], boni[6], niob[6], gnoi[6], goni[6], nogi[6], ogni[6], ongi[6], oboi[6], bono[6], obon[6], nogo[6], ogon[6], brei[6], brie[6], egri[6], ergi[6], gier[6], grei[6], gren[6], negr[6], reng[6], ring[6], bero[6], ober[6], ergo[6], gore[6], oger[6], brio[6], broi[6], robi[6], giro[6], igro[6], irgo[6], rogi[6], bron[6], gron[6], boro[6], robo[6], eoni[4], nero[4], orne[4], inro[4], iron[4], nori[4], orni[4], roni[4], oreo[4], noro[4],

3 literowe słowa:

beg[7], bib[7], big[7], gib[7], bob[7], gie[5], ben[5], gen[5], bin[5], ibn[5], gin[5], ego[5], boi[5], obi[5], goi[5], ogi[5], bon[5], gon[5], ber[5], erb[5], reb[5], erg[5], gir[5], igr[5], irg[5], bor[5], rob[5], gro[5], ogr[5], nie[3], eon[3], one[3], ino[3], oni[3], ono[3], rei[3], ner[3], ren[3], inr[3], ero[3], roi[3], nor[3], oro[3],

2 literowe słowa:

be[4], bi[4], bo[4], go[4], en[2], in[2], ni[2], eo[2], no[2], on[2], er[2], re[2], or[2], ro[2],

OBROBIONEGO - definicja