Słowo OBRONIONEGO – dopuszczalność w grach, anagramy, słowa z liter

Czy słowo OBRONIONEGO jest dopuszczalne w grze Scrabble?

TAK , słowo OBRONIONEGO jest dopuszczalne (punkty: 15)

Anagramy słowa OBRONIONEGO

Słowa z liter OBRONIONEGO

10 literowe słowa:

bronionego[14],

9 literowe słowa:

robionego[13], obronnego[13], obronione[11], ronionego[11], obroniono[11],

8 literowe słowa:

bronnego[12], ogonione[10], ogoniono[10], bronione[10], obronnie[10], broniono[10],

7 literowe słowa:

begonio[11], niebogo[11], bornego[11], gonione[9], ongonie[9], goniono[9], ogniono[9], nierobo[9], obronie[9], robione[9], gonorei[9], obronne[9], obronni[9], gonoreo[9], robiono[9], ronione[7], roniono[7],

6 literowe słowa:

begino[10], biogen[10], boeing[10], grobie[10], genino[8], innego[8], obonie[8], ogonie[8], bronie[8], gronie[8], region[8], bronne[8], bronni[8], ornego[8], orogen[8], obroni[8], obrono[8], nornie[6], renino[6],

5 literowe słowa:

begin[9], obieg[9], bingo[9], bongi[9], gibon[9], bongo[9], borgi[9], brogi[9], genin[7], bonie[7], niebo[7], gonie[7], niego[7], ognie[7], gonne[7], gonni[7], onego[7], bonio[7], ogoni[7], ongon[7], brnie[7], rengi[7], robie[7], ogier[7], orgie[7], borne[7], greno[7], regon[7], rengo[7], borni[7], broni[7], groni[7], ringo[7], orgio[7], brono[7], obron[7], grono[7], oboro[7], nenio[5], nonie[5], renin[5], norie[5], ronin[5], norio[5], norno[5],

4 literowe słowa:

begi[8], bieg[8], bing[8], bigo[8], bogi[8], bong[8], borg[8], nieb[6], gnie[6], obie[6], boni[6], niob[6], gnoi[6], goni[6], nogi[6], ogni[6], ongi[6], oboi[6], bono[6], obon[6], nogo[6], ogon[6], brei[6], brie[6], egri[6], ergi[6], gier[6], grei[6], gren[6], negr[6], reng[6], ring[6], bero[6], ober[6], ergo[6], gore[6], oger[6], brio[6], broi[6], robi[6], giro[6], igro[6], irgo[6], rogi[6], bron[6], gron[6], boro[6], robo[6], inne[4], eoni[4], neon[4], nono[4], nero[4], orne[4], inro[4], iron[4], nori[4], orni[4], roni[4], norn[4], oreo[4], noro[4],

3 literowe słowa:

beg[7], big[7], gib[7], gie[5], ben[5], gen[5], bin[5], ibn[5], gin[5], ego[5], boi[5], obi[5], goi[5], ogi[5], bon[5], gon[5], ber[5], erb[5], reb[5], erg[5], gir[5], igr[5], irg[5], bor[5], rob[5], gro[5], ogr[5], nie[3], eon[3], one[3], ino[3], oni[3], non[3], ono[3], rei[3], ner[3], ren[3], inr[3], ero[3], roi[3], nor[3], oro[3],

2 literowe słowa:

be[4], bi[4], bo[4], go[4], en[2], in[2], ni[2], eo[2], no[2], on[2], er[2], re[2], or[2], ro[2],

OBRONIONEGO - definicja