Słowo OBRUGANIAMI – dopuszczalność w grach, anagramy, słowa z liter

Czy słowo OBRUGANIAMI jest dopuszczalne w grze Scrabble?

TAK , słowo OBRUGANIAMI jest dopuszczalne (punkty: 18)

Anagramy słowa OBRUGANIAMI

Słowa z liter OBRUGANIAMI

10 literowe słowa:

biruangami[17], grubianami[17], ograbianiu[16], obramianiu[15], urabianiom[15],

9 literowe słowa:

biruangom[16], grubianom[16], obrugania[15], ugrabiona[15], grabinami[14], nagarbiom[14], obgarniam[14], ogumiania[14], ubraniami[14], unibarami[14], anguriami[14], ruganiami[14], ugraniami[14], urabonami[14], ograbiani[13], barionami[12], baroniami[12], obramiani[12], obraniami[12], ograniami[12], origanami[12],

8 literowe słowa:

biogramu[15], biruanga[14], biruangi[14], grubiani[14], obrugana[14], grubiano[14], gurbiona[14], obrugani[14], angobami[13], gibaniom[13], gibonami[13], grabiami[13], airbagom[13], ograbiam[13], grabinom[13], iguanami[13], uabainom[13], ogumiana[13], ogumiani[13], aurigami[13], giaurami[13], braunami[13], buranami[13], marganiu[13], mrugania[13], minibaru[13], rubinami[13], ubiorami[13], guaranom[13], bromianu[13], ubraniom[13], unibarom[13], anguriom[13], gromianu[13], origanum[13], roamingu[13], ruganiom[13], ugraniom[13], urginiom[13], nagarbii[12], garbiona[12], grabiano[12], grabiona[12], nagarbio[12], obgarnia[12], urabiani[12], urabiano[12], agoniami[11], baranimi[11], braniami[11], rabinami[11], graniami[11], baronami[11], boranami[11], naborami[11], angariom[11], angorami[11], arganiom[11], argonami[11], narogami[11], niagarom[11], ogarniam[11], onagrami[11], organami[11], broniami[11], groniami[11], igraniom[11], roamingi[11], anuriami[11], uraniami[11], auramino[11], arionami[9], aroniami[9], oraniami[9],

7 literowe słowa:

ubogimi[14], gambiru[14], gburami[14], obrugam[14], gibaniu[13], gubiona[13], airbagu[13], biruang[13], grubian[13], bigamia[12], bagnami[12], bingami[12], bigamio[12], mangabo[12], bongami[12], obginam[12], bagrami[12], gabrami[12], garbami[12], grabami[12], biogram[12], borgami[12], brogami[12], grabiom[12], grobami[12], guanami[12], uganiam[12], guniami[12], miganiu[12], gamoniu[12], iguanom[12], urabiam[12], gaurami[12], biurami[12], guirami[12], minbaru[12], mirunga[12], mirungi[12], obmiaru[12], aurigom[12], giaurom[12], ugorami[12], braunom[12], buranom[12], mrugano[12], organum[12], brominu[12], rubinom[12], mirungo[12], gibania[11], airbagi[11], grabina[11], nagrabi[11], ograbia[11], grabino[11], uabaino[11], ubrania[11], anguria[11], guarani[11], rugania[11], ugrania[11], angurii[11], igraniu[11], urginia[11], guarano[11], barionu[11], obraniu[11], angurio[11], ograniu[11], origanu[11], urginio[11], baniami[10], migania[10], baonami[10], agonami[10], gamonia[10], gaonami[10], oganiam[10], boniami[10], niobami[10], ogniami[10], bariami[10], baranim[10], barmani[10], barnami[10], bramani[10], bramina[10], garnami[10], granami[10], ingrama[10], naigram[10], rangami[10], bramini[10], minibar[10], ringami[10], baorami[10], obramia[10], agorami[10], ogarami[10], orgiami[10], origami[10], baranom[10], rabanom[10], margano[10], nagarom[10], braniom[10], bromian[10], bronami[10], rabinom[10], graniom[10], gromian[10], gronami[10], roaming[10], auramin[10], namiaru[10], rumiana[10], uranami[10], ruinami[10], rumiani[10], runiami[10], anuriom[10], rumiano[10], uraniom[10], angarii[9], arganii[9], igrania[9], baronia[9], obrania[9], angario[9], arganio[9], niagaro[9], ogarnia[9], ogrania[9], origana[9], baronii[9], robinia[9], nairami[8], arianom[8], aronami[8], ramiona[8], ironami[8], noriami[8],

6 literowe słowa:

bumaga[13], bugami[13], bumagi[13], bumago[13], ubogim[13], gburom[13], nagubi[12], ugrabi[12], obruga[12], bigami[11], mangab[11], bogami[11], bagnom[11], bingom[11], gambir[11], bagrom[11], gabrom[11], garbom[11], grabom[11], bunami[11], ignamu[11], uginam[11], ogumia[11], gamonu[11], guanom[11], guniom[11], minogu[11], barium[11], burami[11], gurami[11], rugami[11], ugrami[11], imbiru[11], mirung[11], gaurom[11], biurom[11], guirom[11], gibana[10], gibani[10], angoba[10], gibano[10], gibona[10], obgina[10], bogini[10], airbag[10], nagrab[10], grabin[10], ograbi[10], uabain[10], iguana[10], ugania[10], iguano[10], urabia[10], auriga[10], giaura[10], aurigi[10], brauna[10], rabanu[10], ubrana[10], guaran[10], nagaru[10], rugana[10], ugrana[10], braniu[10], ubrani[10], unibar[10], graniu[10], rugani[10], ugrani[10], aurigo[10], boranu[10], naboru[10], ubrano[10], urabon[10], argonu[10], organu[10], rugano[10], ugrano[10], groniu[10], agamii[9], agiami[9], banami[9], ganami[9], ganiam[9], migana[9], nagami[9], ginami[9], migani[9], nagimi[9], agamio[9], ambona[9], aganom[9], baniom[9], bonami[9], gamoni[9], gonami[9], migano[9], minoga[9], nogami[9], minogi[9], arbami[9], barami[9], rabami[9], garami[9], ragami[9], girami[9], igrami[9], irgami[9], barman[9], braman[9], nagram[9], bramin[9], minbar[9], ingram[9], arabom[9], agarom[9], marago[9], bariom[9], borami[9], obmiar[9], obrami[9], robami[9], ogrami[9], rogami[9], barnom[9], garnom[9], granom[9], rangom[9], bromin[9], ringom[9], umiana[9], imaniu[9], umiani[9], uniami[9], umiano[9], aurami[9], maruna[9], miruna[9], nurami[9], rumian[9], runami[9], urnami[9], maruno[9], uranom[9], minoru[9], miruno[9], ruinom[9], runiom[9], agonia[8], ogania[8], agonii[8], barani[8], brania[8], rabina[8], grania[8], nagari[8], naigra[8], niagar[8], rabini[8], barona[8], obrana[8], angora[8], argona[8], ograna[8], onagra[8], organa[8], barion[8], baroni[8], nabroi[8], narobi[8], obrani[8], gronia[8], igrano[8], narogi[8], ograni[8], origan[8], anuria[8], urania[8], anurii[8], uranii[8], anurio[8], oraniu[8], uranio[8], imania[7], anomia[7], anomii[7], imiona[7], mionia[7], ariami[7], marani[7], marian[7], marina[7], namiar[7], narami[7], ranami[7], inrami[7], marona[7], marino[7], maroni[7], nairom[7], norami[7], ramion[7], romani[7], ariona[6], aronia[6], orania[6], aronii[6], ironia[6],

5 literowe słowa:

bumag[12], bugom[12], bagnu[11], nagub[11], bingu[11], uboga[11], ubogi[11], bongu[11], bagru[11], gabru[11], garbu[11], gbura[11], grabu[11], gruba[11], ugrab[11], grubi[11], gurbi[11], borgu[11], brogu[11], grobu[11], grubo[11], gamba[10], gibam[10], gambo[10], bigom[10], imagu[10], gumna[10], munga[10], nimbu[10], gminu[10], mungi[10], ogamu[10], biomu[10], ogumi[10], bunom[10], gnomu[10], gumno[10], mongu[10], mungo[10], bramu[10], rumba[10], umbra[10], garum[10], gruma[10], mruga[10], rugam[10], ugram[10], bromu[10], burom[10], rombu[10], rumbo[10], umbro[10], gromu[10], gurom[10], morgu[10], rugom[10], ugrom[10], bagna[9], binga[9], angob[9], bagno[9], bonga[9], bingo[9], bongi[9], gibon[9], bagra[9], gabra[9], garba[9], graba[9], garbi[9], grabi[9], gabro[9], grabo[9], ograb[9], borgi[9], brogi[9], guana[9], baniu[9], gunia[9], iguan[9], ugina[9], baonu[9], agonu[9], guano[9], niobu[9], gunio[9], ogniu[9], ugnoi[9], agaru[9], gaura[9], biura[9], rubai[9], giaur[9], guari[9], guira[9], barnu[9], braun[9], buran[9], rubin[9], ringu[9], biuro[9], urobi[9], guiro[9], gronu[9], agami[8], amiga[8], imaga[8], magia[8], amigi[8], magii[8], magna[8], manga[8], gmina[8], ignam[8], mangi[8], nagim[8], agamo[8], agiom[8], amigo[8], goima[8], imago[8], magio[8], goimi[8], ambon[8], banom[8], gamon[8], ganom[8], gnoma[8], mango[8], mnoga[8], monga[8], nagom[8], nogam[8], ognam[8], ginom[8], gmino[8], mnogi[8], mongi[8], ambra[8], brama[8], grama[8], marga[8], brami[8], mbira[8], grami[8], igram[8], imbir[8], ambro[8], arbom[8], barom[8], bramo[8], obram[8], rabom[8], rambo[8], garom[8], groma[8], morga[8], ogram[8], ragom[8], mbiro[8], girom[8], gromi[8], igrom[8], irgom[8], morgi[8], mianu[8], munia[8], amonu[8], omanu[8], mionu[8], munio[8], uniom[8], amura[8], maaru[8], umiar[8], marun[8], namur[8], mirun[8], aromu[8], aurom[8], omaru[8], nurom[8], runom[8], urnom[8], bania[7], gania[7], agona[7], gaona[7], banio[7], bonia[7], naboi[7], gaoni[7], ognia[7], baria[7], barii[7], baran[7], brana[7], raban[7], garna[7], grana[7], nagar[7], nagra[7], ranga[7], brani[7], rabin[7], grani[7], rangi[7], ringa[7], ringi[7], baora[7], agora[7], ogara[7], bario[7], orgia[7], orgii[7], baron[7], boran[7], borna[7], brano[7], brona[7], angor[7], argon[7], garno[7], grano[7], grona[7], organ[7], rango[7], borni[7], broni[7], groni[7], ringo[7], ruina[7], aronu[7], ironu[7], ruino[7], uroni[7], amina[6], anima[6], imana[6], mania[6], miana[6], imani[6], imina[6], manii[6], miani[6], minia[6], amino[6], animo[6], imano[6], manio[6], miano[6], imino[6], imion[6], iniom[6], minio[6], arami[6], armia[6], miara[6], ramia[6], armii[6], ramii[6], maran[6], marna[6], marin[6], marni[6], amora[6], ariom[6], armio[6], maori[6], miaro[6], moria[6], orami[6], ramio[6], morii[6], maron[6], morna[6], narom[6], norma[6], ranom[6], inrom[6], minor[6], arian[5], naira[5], narai[5], orana[5], arion[5], nairo[5], noria[5], orani[5], norii[5],

4 literowe słowa:

bugi[10], gubi[10], bogu[10], gbur[10], gurb[10], gamb[9], ambu[9], umba[9], guma[9], magu[9], migu[9], mung[9], bomu[9], umbo[9], gumo[9], ogum[9], brum[9], rumb[9], umbr[9], grum[9], biga[8], giba[8], bigi[8], bing[8], boga[8], bigo[8], bogi[8], bong[8], gabr[8], garb[8], grab[8], borg[8], agiu[8], aigu[8], banu[8], buna[8], nuba[8], guan[8], ginu[8], guni[8], ngui[8], uboi[8], bonu[8], buno[8], gonu[8], baru[8], bura[8], gaur[8], ruga[8], ugra[8], biur[8], guir[8], rugi[8], boru[8], buro[8], rogu[8], rugo[8], amba[7], agam[7], gama[7], maga[7], bima[7], amig[7], imag[7], magi[7], miga[7], migi[7], gnam[7], mang[7], nimb[7], gmin[7], ambo[7], agom[7], gamo[7], ogam[7], bimo[7], biom[7], goim[7], gnom[7], ambr[7], bram[7], gram[7], mbir[7], brom[7], romb[7], grom[7], miau[7], umai[7], muna[7], muni[7], nomu[7], amur[7], miru[7], urim[7], moru[7], agia[6], bana[6], gana[6], naga[6], bani[6], bina[6], gani[6], nagi[6], agio[6], gaio[6], bano[6], baon[6], bona[6], agon[6], gaon[6], nago[6], noga[6], ogna[6], boni[6], niob[6], gnoi[6], goni[6], nogi[6], ogni[6], ongi[6], arab[6], arba[6], bara[6], raba[6], agar[6], gara[6], raga[6], rabi[6], gira[6], grai[6], igra[6], irga[6], ragi[6], irgi[6], barn[6], garn[6], gran[6], rang[6], ring[6], arbo[6], baor[6], bora[6], roba[6], agor[6], garo[6], ogar[6], ogra[6], rago[6], brio[6], broi[6], robi[6], giro[6], igro[6], irgo[6], rogi[6], bron[6], gron[6], unia[6], unii[6], unio[6], aura[6], arui[6], nura[6], ranu[6], runa[6], uran[6], urna[6], inru[6], ruin[6], runi[6], auro[6], uroi[6], runo[6], urno[6], amia[5], amii[5], mana[5], amin[5], anim[5], mani[5], mian[5], mina[5], nami[5], imin[5], mini[5], nimi[5], amio[5], amon[5], mano[5], mona[5], oman[5], mino[5], mion[5], maar[5], mara[5], rama[5], miar[5], mira[5], rami[5], amor[5], arom[5], maro[5], mora[5], omar[5], ramo[5], miro[5], morn[5], norm[5], inia[4], anoa[4], inio[4], aria[4], arii[4], arna[4], rana[4], arni[4], inra[4], nair[4], rani[4], ario[4], aron[4], nora[4], orna[4], rano[4], inro[4], iron[4], nori[4], orni[4], roni[4],

3 literowe słowa:

bug[9], gub[9], bum[8], umb[8], gum[8], big[7], gib[7], bun[7], gnu[7], obu[7], bru[7], bur[7], gur[7], rug[7], amb[6], bam[6], gam[6], mag[6], bim[6], mig[6], bom[6], mob[6], mun[6], mru[6], mur[6], rum[6], aga[5], bai[5], agi[5], gai[5], ban[5], gan[5], gna[5], bin[5], ibn[5], gin[5], abo[5], boa[5], oba[5], ago[5], boi[5], obi[5], goi[5], ogi[5], bon[5], gon[5], arb[5], bar[5], rab[5], gar[5], gra[5], rag[5], gir[5], igr[5], irg[5], bor[5], rob[5], gro[5], ogr[5], aua[5], aur[5], rui[5], nur[5], run[5], urn[5], oru[5], maa[4], ima[4], mai[4], man[4], nam[4], min[4], nim[4], moa[4], oma[4], moi[4], mon[4], nom[4], mar[4], ram[4], mir[4], mor[4], ana[3], ani[3], ano[3], ona[3], ino[3], oni[3], ara[3], air[3], rai[3], nar[3], ran[3], inr[3], aro[3], ora[3], roi[3], nor[3],

2 literowe słowa:

bu[6], gu[6], mu[5], ba[4], ag[4], bi[4], bo[4], go[4], au[4], nu[4], ma[3], im[3], mi[3], om[3], aa[2], ii[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], ar[2], or[2], ro[2],

OBRUGANIAMI - definicja