Słowo OBRYPANIAMI – dopuszczalność w grach, anagramy, słowa z liter

Czy słowo OBRYPANIAMI jest dopuszczalne w grze Scrabble?

TAK , słowo OBRYPANIAMI jest dopuszczalne (punkty: 16)

Anagramy słowa OBRYPANIAMI

Słowa z liter OBRYPANIAMI

10 literowe słowa:

pobraniami[14],

9 literowe słowa:

porabiamy[14], pobranymi[14], obramiany[13], obrypania[13], barionami[12], baroniami[12], obramiani[12], obraniami[12], rypaniami[12], opraniami[11], paronimia[11], piromania[11], poraniami[11],

8 literowe słowa:

pobranym[13], ambiopia[12], parobami[12], porabiam[12], minibary[12], bromiany[12], nabroimy[12], narobimy[12], obranymi[12], obrypana[12], obrypani[12], baranimi[11], braniami[11], rabinami[11], baronami[11], boranami[11], naborami[11], broniami[11], pobrania[11], panoramy[11], opranymi[11], paronimy[11], piromany[11], poranimy[11], rypaniom[11], parniami[10], piranami[10], praniami[10], aporiami[10], naporami[10], panorami[10], paraniom[10], piromana[10], piraniom[10], piromani[10], prionami[10], ropniami[10], arionami[9], aroniami[9], oraniami[9],

7 literowe słowa:

barmany[11], bramany[11], braminy[11], branymi[11], minbary[11], obmiary[11], obranym[11], bornymi[11], brominy[11], bronimy[11], pobrany[11], baniami[10], baonami[10], boniami[10], niobami[10], bariami[10], baranim[10], barmani[10], barnami[10], bramani[10], bramina[10], bramini[10], minibar[10], baorami[10], obramia[10], baranom[10], rabanom[10], braniom[10], bromian[10], bronami[10], rabinom[10], porabia[10], pobrana[10], pobrani[10], pianymi[10], napoimy[10], opinamy[10], bariony[10], rapmany[10], parnymi[10], pranymi[10], pomiary[10], opranym[10], ropnymi[10], paniami[9], pianami[9], pianiom[9], pionami[9], baronia[9], obrania[9], baronii[9], robinia[9], pranami[9], rapmani[9], oparami[9], naparom[9], panoram[9], parniom[9], paronim[9], piranom[9], piroman[9], praniom[9], mariany[9], namiary[9], naraimy[9], ryniami[9], oranymi[9], rypania[9], nairami[8], arianom[8], aronami[8], ramiona[8], ironami[8], noriami[8], pirania[8], oprania[8], paranoi[8], porania[8], piranio[8], prionia[8],

6 literowe słowa:

anibym[10], boyami[10], ambony[10], rabymi[10], rybami[10], imbiry[10], rybimi[10], branym[10], broimy[10], robimy[10], bornym[10], paroby[10], banami[9], ambona[9], baniom[9], bonami[9], arbami[9], barami[9], rabami[9], barman[9], braman[9], bramin[9], minbar[9], arabom[9], bariom[9], borami[9], obmiar[9], obrami[9], robami[9], barnom[9], bromin[9], paroba[9], panamy[9], pianym[9], mopany[9], barany[9], rabany[9], rabiny[9], barony[9], borany[9], nabory[9], obrany[9], paramy[9], pyrami[9], parnym[9], pranym[9], poramy[9], mipory[9], ropnym[9], napami[8], panami[8], nipami[8], pinami[8], pniami[8], miopia[8], opiami[8], mopana[8], panamo[8], opinam[8], paniom[8], pianom[8], piniom[8], barani[8], brania[8], rabina[8], rabini[8], barona[8], obrana[8], barion[8], baroni[8], nabroi[8], narobi[8], obrani[8], parami[8], rapami[8], rapman[8], paramo[8], paroma[8], mipora[8], pomiar[8], porami[8], ropami[8], pranom[8], marany[8], mariny[8], myrina[8], ranimy[8], marony[8], mornay[8], moryna[8], oranym[8], minory[8], myrino[8], ornymi[8], ronimy[8], ryniom[8], napary[8], rypana[8], pirany[8], rypani[8], napory[8], oprany[8], panory[8], rypano[8], priony[8], imania[7], anomia[7], anomii[7], imiona[7], mionia[7], piania[7], opinia[7], ariami[7], marani[7], marian[7], marina[7], namiar[7], narami[7], ranami[7], inrami[7], marona[7], marino[7], maroni[7], nairom[7], norami[7], ramion[7], romani[7], parnia[7], prania[7], aporia[7], aporii[7], oprana[7], panora[7], parano[7], oprani[7], parnio[7], porani[7], ropnia[7], ariany[7], ariony[7], ariona[6], aronia[6], orania[6], aronii[6], ironia[6],

5 literowe słowa:

pomby[10], pomba[9], nibym[9], nimby[9], biomy[9], boimy[9], ambry[9], bramy[9], rabym[9], mbiry[9], rybim[9], bromy[9], romby[9], rybom[9], obryp[9], ambon[8], banom[8], ambra[8], brama[8], brami[8], mbira[8], imbir[8], ambro[8], arbom[8], barom[8], bramo[8], obram[8], rabom[8], rambo[8], mbiro[8], parob[8], aniby[8], baony[8], nioby[8], poimy[8], pomny[8], araby[8], rybia[8], barny[8], brany[8], rybna[8], rybni[8], baory[8], rybio[8], borny[8], brony[8], pryma[8], rampy[8], primy[8], promy[8], prymo[8], pyrom[8], bania[7], banio[7], bonia[7], naboi[7], panam[7], opami[7], mopan[7], napom[7], panom[7], pomna[7], nipom[7], pinom[7], pniom[7], pomni[7], baria[7], barii[7], baran[7], brana[7], raban[7], brani[7], rabin[7], baora[7], bario[7], baron[7], boran[7], borna[7], brano[7], brona[7], borni[7], broni[7], param[7], rampa[7], prima[7], parom[7], poram[7], rampo[7], rapom[7], mipor[7], primo[7], aminy[7], animy[7], imany[7], miany[7], iminy[7], amony[7], omany[7], miony[7], onymi[7], piany[7], piony[7], maary[7], miary[7], raimy[7], marny[7], myrin[7], amory[7], aromy[7], omary[7], roimy[7], morny[7], moryn[7], normy[7], ornym[7], parny[7], prany[7], opary[7], ropny[7], amina[6], anima[6], imana[6], mania[6], miana[6], imani[6], imina[6], manii[6], miani[6], minia[6], amino[6], animo[6], imano[6], manio[6], miano[6], imino[6], imion[6], iniom[6], minio[6], piana[6], piani[6], pinia[6], napoi[6], opina[6], piano[6], piona[6], pinio[6], arami[6], armia[6], miara[6], ramia[6], armii[6], ramii[6], maran[6], marna[6], marin[6], marni[6], amora[6], ariom[6], armio[6], maori[6], miaro[6], moria[6], orami[6], ramio[6], morii[6], maron[6], morna[6], narom[6], norma[6], ranom[6], inrom[6], minor[6], pirai[6], napar[6], parna[6], prana[6], parni[6], piran[6], prani[6], panor[6], parno[6], prano[6], ropna[6], prion[6], ropni[6], nairy[6], rynia[6], rynii[6], arony[6], orany[6], irony[6], rynio[6], arian[5], naira[5], narai[5], orana[5], arion[5], nairo[5], noria[5], orani[5], norii[5],

4 literowe słowa:

pomb[8], abym[8], bimy[8], bomy[8], obym[8], amba[7], bima[7], nimb[7], ambo[7], bimo[7], biom[7], ambr[7], bram[7], mbir[7], brom[7], romb[7], bany[7], niby[7], boya[7], bony[7], mapy[7], mopy[7], arby[7], bary[7], raby[7], ryba[7], bryi[7], rybi[7], bory[7], roby[7], rybo[7], prym[7], bana[6], bani[6], bina[6], bano[6], baon[6], bona[6], boni[6], niob[6], mapa[6], mapo[6], mopa[6], arab[6], arba[6], bara[6], raba[6], rabi[6], barn[6], arbo[6], baor[6], bora[6], roba[6], brio[6], broi[6], robi[6], bron[6], ramp[6], prim[6], prom[6], maya[6], miya[6], many[6], miny[6], mayo[6], mony[6], nomy[6], onym[6], napy[6], pany[6], nipy[6], piny[6], pony[6], mary[6], ramy[6], miry[6], mory[6], pary[6], pyra[6], rapy[6], pory[6], pyro[6], ropy[6], amia[5], amii[5], mana[5], amin[5], anim[5], mani[5], mian[5], mina[5], nami[5], imin[5], mini[5], nimi[5], amio[5], amon[5], mano[5], mona[5], oman[5], mino[5], mion[5], napa[5], pana[5], nipa[5], pani[5], pian[5], pina[5], pnia[5], opia[5], napo[5], nipo[5], pion[5], maar[5], mara[5], rama[5], miar[5], mira[5], rami[5], amor[5], arom[5], maro[5], mora[5], omar[5], ramo[5], miro[5], morn[5], norm[5], para[5], rapa[5], pran[5], opar[5], paro[5], pora[5], rapo[5], ropa[5], yoni[5], nary[5], rany[5], nory[5], orny[5], inia[4], anoa[4], inio[4], aria[4], arii[4], arna[4], rana[4], arni[4], inra[4], nair[4], rani[4], ario[4], aron[4], nora[4], orna[4], rano[4], inro[4], iron[4], nori[4], orni[4], roni[4],

3 literowe słowa:

bym[7], amb[6], bam[6], bim[6], bom[6], mob[6], aby[6], boy[6], oby[6], bry[6], ryb[6], bai[5], ban[5], bin[5], ibn[5], abo[5], boa[5], oba[5], boi[5], obi[5], bon[5], map[5], mop[5], arb[5], bar[5], rab[5], bor[5], rob[5], may[5], yam[5], omy[5], opy[5], rym[5], pyr[5], ryp[5], maa[4], ima[4], mai[4], man[4], nam[4], min[4], nim[4], moa[4], oma[4], moi[4], mon[4], nom[4], pai[4], pia[4], nap[4], pan[4], nip[4], pin[4], pni[4], poi[4], mar[4], ram[4], mir[4], mor[4], par[4], rap[4], por[4], pro[4], rop[4], yin[4], ary[4], ana[3], ani[3], ano[3], ona[3], ino[3], oni[3], ara[3], air[3], rai[3], nar[3], ran[3], inr[3], aro[3], ora[3], roi[3], nor[3],

2 literowe słowa:

by[5], ba[4], bi[4], bo[4], my[4], ma[3], im[3], mi[3], om[3], pa[3], pi[3], op[3], po[3], ny[3], aa[2], ii[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], ar[2], or[2], ro[2],

OBRYPANIAMI - definicja