Słownik Scrabble, Literaki

Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki
użyj znaku ? dla blanka (mydła).

NIEPRZYDOMOWYMI - pomoc dla Scrabble i Literaki

Słowa z liter:

NIEPRZYDOMOWYMI

14 literowe słowa:

nieprzydomowym[20],

13 literowe słowa:

przydymieniom[19], nieprzydomowy[18], nieprzodowymi[17], nieprzydomowi[17], pomierzwionym[17],

12 literowe słowa:

przydomowymi[18], pirymidynowe[17], niepromowymi[16], promieniowym[16], domierzonymi[16], odmierzonymi[16], pomierzonymi[16], podwiezionym[16], powiedzionym[16], niepozimowym[16], niemizdrowym[16], dymomierzowi[16], nieprzodowym[16], nierydzowymi[16], wymierzonymi[16], przywioniemy[16], wypierzonymi[16], modernizmowi[15], niemrozowymi[15], izoprenowymi[15], pomierzwiony[15], powierzonymi[15],

11 literowe słowa:

pirymidynom[17], przydomowym[17], niedymowymi[16], neodymowymi[16], podziemnymi[16], przydymieni[16], przydymione[16], przydymiono[16], wymodzonymi[16], przywodnymi[16], opromienimy[15], niedomowymi[15], niemiodowym[15], nemrodowymi[15], dnieprowymi[15], niepromowym[15], nieirydowym[15], nierymowymi[15], monoideizmy[15], niepoziomym[15], nierodzimym[15], domierzonym[15], odmierzonym[15], pomierzonym[15], wymodzeniom[15], empiryzmowi[15], imprezowymi[15], pomierzwimy[15], meromiozyny[15], nierydzowym[15], wymierzonym[15], wymorzonymi[15], wypierzonym[15], podrwieniom[14], nierodowymi[14], niemorowymi[14], nieropowymi[14], promieniowy[14], demonizmowi[14], modrzewinom[14], przewodnimi[14], przewodniom[14], izoprenoidy[14], opierzonymi[14], dowiezionym[14], odwiezionym[14], niemimozowy[14], podwieziony[14], powiedziony[14], niepozimowy[14], powiezionym[14], niemizdrowy[14], niezdrowymi[14], rdzeniowymi[14], mierzwionym[14], wyrodzeniom[14], niemrozowym[14], wymorzeniom[14], wrzepionymi[14], nieprzodowy[14], izoprenowym[14], powierzonym[14], proenzymowi[14], zdrowieniom[13], zmrowieniom[13], nieprzodowi[13], podrzeniowi[13], pozdrowieni[13], peronizmowi[13], rezynoidowi[13],

10 literowe słowa:

podmienimy[15], odymionymi[15], pirymidyno[15], niedymowym[15], neodymowym[15], podziemnym[15], domierzymy[15], dymomierzy[15], odmierzymy[15], przymniemy[15], pomierzymy[15], wymodzonym[15], wypindrzmy[15], przywodnym[15], przydomowy[15], piodermiom[14], odymieniom[14], niemodrymi[14], rodymeniom[14], denimowymi[14], mimowiedny[14], niewidomym[14], domenowymi[14], modenowymi[14], niedomowym[14], niedomywom[14], dominowymi[14], podwiniemy[14], nemrodowym[14], empirowymi[14], premiowymi[14], dnieprowym[14], emporowymi[14], wymiernymi[14], nierymowym[14], pirydynowe[14], pirydynowi[14], podziemiom[14], przedmowom[14], doziemnymi[14], odziemnymi[14], odzipniemy[14], modernizmy[14], proenzymom[14], miedziowym[14], miedzowymi[14], opowiedzmy[14], pozimowymi[14], podzwonimy[14], mizdrowymi[14], imprezowym[14], pomierzwmy[14], przydomowe[14], pozdrowimy[14], przodowymi[14], przydomowi[14], enzymowymi[14], zwyrodnimy[14], wymorzonym[14], powierzymy[14], minoderiom[13], pirenoidom[13], promieniom[13], niemiodowy[13], nierodowym[13], odrwionymi[13], morenowymi[13], niemorowym[13], minorowymi[13], niepromowy[13], nieropowym[13], peronowymi[13], prionowymi[13], nieirydowy[13], idoneizmom[13], monoideizm[13], modrzeniom[13], pironizmem[13], podrzeniom[13], peronizmom[13], pironizmom[13], modrzewiom[13], przewodnim[13], niepoziomy[13], nierodzimy[13], mierzonymi[13], rozmienimy[13], rozminiemy[13], domierzony[13], odmierzony[13], rezynoidom[13], meromiozyn[13], rozpienimy[13], opierzonym[13], pomierzony[13], wiedzionym[13], niezimowym[13], mezonowymi[13], remizowymi[13], modrzewiny[13], niezdrowym[13], rdzeniowym[13], rozwidnimy[13], wodomierzy[13], rozwodnimy[13], wrodzonymi[13], rozmownymi[13], przewinimy[13], wrzepionym[13], wyprzeniom[13], rozpowiemy[13], wyzioniemy[13], nierydzowy[13], wymierzony[13], wypierzony[13], odrwieniom[12], mrowieniom[12], niepromowi[12], odmrozinie[12], izoprenoid[12], perizoniom[12], zropieniom[12], modrzewino[12], wrodzeniom[12], dowieziony[12], odwieziony[12], nieozowymi[12], powieziony[12], nierydzowi[12], mierzwiony[12], mierzynowi[12], rozwiniemy[12], niemrozowy[12], wymierzono[12], oniryzmowi[12], przywionie[12], izoprenowy[12], powierzony[12], wypierzono[12], ozdrowieni[11], mierzwiono[11], niemrozowi[11], izoprenowi[11],

9 literowe słowa:

podymnymi[15], dopomnimy[14], odymionym[14], pirymidyn[14], pirydynom[14], edypowymi[14], wypomnimy[14], podrzemmy[14], empiryzmy[14], pindrzymy[14], pomorzymy[14], wymodzimy[14], pomidorem[13], dymieniom[13], odmienimy[13], pominiemy[13], niemodrym[13], odpornymi[13], mediowymi[13], denimowym[13], idiomowym[13], miodowymi[13], domenowym[13], modenowym[13], dominowym[13], odmownymi[13], dopowiemy[13], odpowiemy[13], empirowym[13], premiowym[13], emporowym[13], promowymi[13], pirydynie[13], wymienimy[13], wyminiemy[13], niedomywy[13], niedymowy[13], neodymowy[13], wymiernym[13], irydowymi[13], wyrodnymi[13], wypornymi[13], demonizmy[13], doziemnym[13], odziemnym[13], modzonymi[13], pizdniemy[13], podziemny[13], poziomymi[13], domierzmy[13], dymomierz[13], odmierzmy[13], rodzimymi[13], domrozimy[13], odmrozimy[13], pierdzimy[13], dopierzmy[13], odpierzmy[13], prezydiom[13], pomierzmy[13], podorzemy[13], porodzimy[13], pomrozimy[13], miedzowym[13], powiedzmy[13], podwozimy[13], powodzimy[13], pozimowym[13], mizdrowym[13], przedmowy[13], przodowym[13], opierzymy[13], proenzymy[13], enzymowym[13], wymodzony[13], wymierzmy[13], rydzowymi[13], wyrodzimy[13], wymrozimy[13], wypierzmy[13], wypindrzy[13], przywodny[13], piodermio[12], rodymenii[12], rodymenio[12], monorymie[12], pirenoidy[12], dienowymi[12], niedymowi[12], niewidomy[12], odwiniemy[12], neodymowi[12], niedomowy[12], mionowymi[12], powiniemy[12], pionowymi[12], drenowymi[12], wirydonem[12], rymoidowi[12], nemrodowy[12], nordowymi[12], odrwionym[12], rondowymi[12], wirydonom[12], morenowym[12], minorowym[12], dnieprowy[12], operowymi[12], peronowym[12], prionowym[12], nierymowy[12], modzeniom[12], podziemni[12], modernizm[12], przednimi[12], pomidorze[12], podwoziem[12], przedmowo[12], przewodom[12], przemowom[12], idoneizmy[12], nieozimym[12], mizernymi[12], rymoidzie[12], dorzniemy[12], niemodrzy[12], mierzonym[12], mierzynom[12], oniryzmem[12], omomierzy[12], odmroziny[12], rodzonymi[12], morzonymi[12], oniryzmom[12], peronizmy[12], pierzynom[12], porzniemy[12], pironizmy[12], porodziny[12], pozornymi[12], miedziowy[12], wymodzeni[12], wymodzone[12], wodzonymi[12], mezonowym[12], ezopowymi[12], mierzwimy[12], drzewnymi[12], rdzewnymi[12], remizowym[12], ozdrowimy[12], rozdwoimy[12], mrozowymi[12], wrodzonym[12], rozmownym[12], imprezowy[12], powierzmy[12], przywodne[12], przywodni[12], rezynoidy[12], wyrzniemy[12], wymorzony[12], minoderio[11], opromieni[11], pionierom[11], ropieniom[11], niedomowi[11], eponimowi[11], drwieniom[11], miomerowi[11], mordownie[11], nemrodowi[11], dnieprowi[11], periodowi[11], repowniom[11], owioniemy[11], wirydonie[11], nierymowi[11], nierodowy[11], niemorowy[11], nieropowy[11], odzieniom[11], irenizmom[11], izomeriom[11], rodzeniom[11], morzeniom[11], porodzeni[11], izoprenom[11], oprzeniom[11], pomorzeni[11], widzeniom[11], wodzeniom[11], dziwoniom[11], owenizmom[11], monizmowi[11], epizodowi[11], powodzeni[11], drzewinom[11], modrzewin[11], nerwizmom[11], wodomierz[11], imprezowi[11], pomierzwi[11], przewodni[11], przewinom[11], rozpowiem[11], oniryzmie[11], pionierzy[11], opierzony[11], wiedziony[11], niezimowy[11], wiezionym[11], wzioniemy[11], nieozowym[11], miozynowi[11], wziernymi[11], niewrodzy[11], niezdrowy[11], rdzeniowy[11], wymorzeni[11], ryzoidowi[11], wymorzone[11], wrzepiony[11], nierodowi[10], niemorowi[10], nieropowi[10], pieronowi[10], wiedziono[10], eonizmowi[10], niezimowo[10], niezdrowi[10], rdzeniowi[10], odzierowi[10], izomerowi[10], niezdrowo[10], rozmownie[10], rzepniowi[10], wrzepiono[10],

8 literowe słowa:

podymnym[14], podmiemy[13], wydmiemy[13], dymowymi[13], edypowym[13], modrzymy[13], przydymi[13], miodnymi[12], neodymom[12], dopniemy[12], pomniemy[12], rymoidem[12], rymoidom[12], pomidory[12], odpornym[12], mediowym[12], imidowym[12], widomymi[12], modemowy[12], domowymi[12], miodowym[12], odmownym[12], podwoimy[12], podrywem[12], podrwimy[12], podrywom[12], promowym[12], odymiony[12], rymniemy[12], irydynom[12], monorymy[12], rypniemy[12], pirydyno[12], wymniemy[12], wypniemy[12], irydowym[12], rymowymi[12], wyrodnym[12], wypornym[12], mendzimy[12], modzonym[12], poziomym[12], rodzimym[12], empiryzm[12], pindrzmy[12], podrzemy[12], pomrzemy[12], podorzmy[12], wedyzmom[12], mierzymy[12], pierzymy[12], zrypiemy[12], wydrzemy[12], wymrzemy[12], rydzowym[12], wyprzemy[12], dominiom[11], podmieni[11], opioidem[11], eponimom[11], dromonem[11], modernom[11], nemrodom[11], empiriom[11], imperiom[11], periodom[11], emporiom[11], modemowi[11], dopowiem[11], mopedowi[11], odpowiem[11], pomrowem[11], odymieni[11], ominiemy[11], odymione[11], miernymi[11], niemodry[11], monomery[11], opornymi[11], poronimy[11], ideowymi[11], denimowy[11], dienowym[11], endywiom[11], niedomyw[11], indowymi[11], wymionem[11], iminowym[11], miniowym[11], minowymi[11], idiomowy[11], domenowy[11], modenowy[11], dominowy[11], odnowimy[11], odwonimy[11], mionowym[11], omownymi[11], wymionom[11], wpienimy[11], piniowym[11], opowiemy[11], pionowym[11], ponowimy[11], wrednymi[11], dorwiemy[11], redowymi[11], drenowym[11], dwornymi[11], rodowymi[11], morowymi[11], nordowym[11], rondowym[11], podrywie[11], empirowy[11], porwiemy[11], premiowy[11], emporowy[11], operowym[11], ropowymi[11], irydynie[11], wymierny[11], wirydony[11], miedziom[11], demonizm[11], podziemi[11], pindziom[11], epizodom[11], izopodem[11], poziomem[11], dormezom[11], rozedmom[11], przednim[11], imprezom[11], pomorzem[11], podziwem[11], podwozem[11], podziwom[11], ziemnymi[11], zmienimy[11], doziemny[11], odziemny[11], miozynem[11], miozynom[11], zipniemy[11], mierzimy[11], mizernym[11], domierzy[11], odmierzy[11], ryzoidem[11], drezynom[11], doorzemy[11], ryzoidom[11], rodzonym[11], morzonym[11], przymnie[11], opierzmy[11], pomierzy[11], perzynom[11], proenzym[11], poorzemy[11], rozpoimy[11], pozornym[11], dziwnymi[11], dyzmowie[11], miedzowy[11], zimowymi[11], dzwonimy[11], dowozimy[11], odwozimy[11], mimozowy[11], wodzonym[11], pozwiemy[11], ezopowym[11], powozimy[11], pozimowy[11], mierzwmy[11], drzewnym[11], rdzewnym[11], drzymowi[11], mizdrowy[11], wrodzimy[11], zdrowymi[11], weryzmom[11], mrozowym[11], wrzepimy[11], wypindrz[11], przewody[11], przemowy[11], przodowy[11], mierzyny[11], oniryzmy[11], pierzyny[11], enzymowy[11], wierzymy[11], wymierzy[11], zrywnymi[11], wyorzemy[11], wypierzy[11], monoidei[10], minierom[10], dromonie[10], niemodro[10], morionem[10], mormonie[10], oronimem[10], pirenoid[10], pierniom[10], promieni[10], odpornie[10], pieronom[10], prioniom[10], denimowi[10], niewidom[10], idiomowe[10], demonowi[10], domenowi[10], dominowe[10], modenowi[10], niewodom[10], odmownie[10], dominowi[10], moweinom[10], niemowom[10], podwinie[10], pedonowi[10], piwoniom[10], dimerowi[10], wiroidem[10], wiremiom[10], morwinem[10], wiroidom[10], mordowni[10], morwinom[10], pierdowi[10], empirowi[10], premiowi[10], dropiowi[10], emporowi[10], pomrowie[10], orionidy[10], pioniery[10], owiniemy[10], wioniemy[10], wymionie[10], doyenowi[10], wiernymi[10], wymierni[10], odrwiony[10], morenowy[10], minorowy[10], norowymi[10], peronowy[10], prionowy[10], doziemni[10], idoneizm[10], odziemni[10], monizmie[10], ozonidem[10], eonizmom[10], zoonimem[10], oziminom[10], odzipnie[10], poziomie[10], rizoidem[10], mizeriom[10], nemrodzi[10], rdzeniom[10], odzierom[10], rizoidom[10], izomerom[10], omomierz[10], odmrozin[10], rodzinom[10], podrzeni[10], przednio[10], peronizm[10], przeniom[10], rzepniom[10], pironizm[10], porodzie[10], prozodie[10], prozodii[10], porodzin[10], deizmowi[10], miedzowi[10], mimozowe[10], mimozowi[10], zmowinom[10], pedziowi[10], podziwie[10], opowiedz[10], podwozie[10], powodzie[10], pozimowe[10], pozimowi[10], podzwoni[10], dziwerom[10], mizdrowe[10], modrzewi[10], zdrowiem[10], mizdrowi[10], mierzwom[10], mroziwem[10], rozwodem[10], odrzwiom[10], zdrowiom[10], mroziwom[10], pomierzw[10], wieprzom[10], przodowe[10], pozdrowi[10], przodowi[10], powrozem[10], przemowo[10], miozynie[10], nieozimy[10], zioniemy[10], irenizmy[10], minierzy[10], rezynoid[10], irezynom[10], mierzony[10], orzniemy[10], izopreny[10], pierzyno[10], zwiniemy[10], enzymowi[10], owenizmy[10], zinowymi[10], mezonowy[10], drzewiny[10], nerwizmy[10], rzewnymi[10], wziernym[10], remizowy[10], zerowymi[10], zwyrodni[10], wrodzony[10], rozmowny[10], przewiny[10], powierzy[10], morionie[9], oronimie[9], dinerowi[9], odrwieni[9], minerowi[9], morwinie[9], wirionem[9], odrwione[9], indorowi[9], minorowe[9], morenowi[9], onerwiom[9], minorowi[9], wirionom[9], peronowi[9], prionowe[9], repownio[9], prionowi[9], ropniowi[9], izonomie[9], zoonimie[9], rodzinie[9], rozmieni[9], rozminie[9], izomerio[9], mierzono[9], rozpieni[9], pierzono[9], pozornie[9], dziwonie[9], dziwiono[9], dziwonio[9], mezonowi[9], mirzowie[9], mroziwie[9], reizmowi[9], remizowi[9], drzewino[9], wrodzeni[9], rozwidni[9], rzewniom[9], wrzeniom[9], rozmowie[9], wrodzone[9], drzonowi[9], rozwodni[9], newrozom[9], rozmowne[9], rozmowni[9], przewini[9], rzepiowi[9], przewino[9], powrozie[9], pozerowi[9], rozpowie[9], wieziony[9], wyzionie[9], nieozowy[9], nieozowi[8], wieziono[8], rozwinie[8], rezonowi[8], wierzono[8],

7 literowe słowa:

dymnymi[12], odymimy[12], dymowym[12], przydym[12], mopedom[11], odmiemy[11], medynom[11], miodnym[11], modnymi[11], podymne[11], pomnimy[11], pomnymi[11], podoimy[11], modrymi[11], widomym[11], domowym[11], neodymy[11], rymoidy[11], rypiemy[11], pirydyn[11], wydoimy[11], edypowy[11], rymowym[11], podrywy[11], wyrypom[11], modzimy[11], drzemmy[11], drzymem[11], drzymom[11], pryzmom[11], morzymy[11], perzymy[11], wedyzmy[11], idiomem[10], denimom[10], dominem[10], medinom[10], idiomom[10], demonom[10], domenom[10], modenom[10], dominom[10], ipomeom[10], miopiom[10], pedonom[10], dopomni[10], dimerom[10], dropiem[10], pierdom[10], empirom[10], premiom[10], odporem[10], poderom[10], porodem[10], dropiom[10], pomidor[10], emporom[10], pomorem[10], miporom[10], powodem[10], mienimy[10], miniemy[10], niemymi[10], mionemy[10], doyenom[10], dymiono[10], pienimy[10], eponimy[10], opniemy[10], opioidy[10], miernym[10], miomery[10], moderny[10], nemrody[10], rodnymi[10], myrinom[10], dromony[10], odrynom[10], monorym[10], mormony[10], morynom[10], periody[10], ropnymi[10], odporny[10], opornym[10], widnymi[10], dowiemy[10], ideowym[10], mediowy[10], imidowy[10], indowym[10], wodnymi[10], minowym[10], mownymi[10], miodowy[10], odmowny[10], omownym[10], pewnymi[10], piwnymi[10], edypowi[10], powiemy[10], wypomni[10], wrednym[10], redowym[10], odrwimy[10], mrowimy[10], dwornym[10], rodowym[10], morowym[10], porywem[10], wyporem[10], prymowi[10], pomrowy[10], porywom[10], promowy[10], ropowym[10], wyporom[10], irydyno[10], wymiony[10], irydowy[10], wyroimy[10], wyrodny[10], wyrypie[10], wyporny[10], deizmom[10], miedzom[10], pedziom[10], mizdrom[10], podrzem[10], przodem[10], przodom[10], idziemy[10], ziemnym[10], zimnymi[10], izydiom[10], ozimymi[10], enzymom[10], monizmy[10], modzony[10], zipiemy[10], epizody[10], izopody[10], poziomy[10], drzymie[10], mierzmy[10], dormezy[10], odrzemy[10], rozedmy[10], rodzimy[10], mrozimy[10], doorzmy[10], pyrdzie[10], imprezy[10], pierzmy[10], pryzmie[10], pindrzy[10], oprzemy[10], pomorzy[10], poorzmy[10], dywizem[10], wiedzmy[10], dziwimy[10], widzimy[10], dziwnym[10], dywizom[10], wodzimy[10], wymodzi[10], zdwoimy[10], zimowym[10], podziwy[10], podwozy[10], zdrowym[10], wrzepmy[10], miozyny[10], drezyny[10], ryzoidy[10], perzyny[10], weryzmy[10], zrywnym[10], rydzowy[10], wymorzy[10], wyorzmy[10], dominie[9], ideinom[9], miodnie[9], odmieni[9], mieniom[9], monodie[9], monodii[9], mionemo[9], imionom[9], mioniom[9], eponimi[9], pieniom[9], pominie[9], peoniom[9], opiniom[9], dinerom[9], indorem[9], minerom[9], minorem[9], niemrom[9], donorem[9], moderno[9], morendo[9], orendom[9], indorom[9], rodniom[9], menorom[9], meronom[9], monerom[9], monomer[9], morenom[9], renomom[9], minorom[9], mormoni[9], empirio[9], prionem[9], ropniem[9], dopiero[9], odporne[9], odporni[9], peronom[9], ponorem[9], prionom[9], ropniom[9], imidowe[9], mediowi[9], widomie[9], mimowie[9], widniom[9], miodowe[9], odmowie[9], miodowi[9], dewonom[9], odmowne[9], dwoinom[9], odmowni[9], dopowie[9], odpowie[9], opowiem[9], pondowi[9], mrowiem[9], drewnom[9], drwinom[9], redowom[9], woderom[9], wodorem[9], mordowi[9], mrowiom[9], permowi[9], powerom[9], promowe[9], promowi[9], miniery[9], myrinie[9], odrynie[9], eryniom[9], morynie[9], moriony[9], oronimy[9], pierony[9], operony[9], endywii[9], niewidy[9], wymieni[9], wyminie[9], dienowy[9], endywio[9], niewody[9], moweiny[9], niemowy[9], iminowy[9], miniowy[9], dyonowi[9], mionowy[9], piniowy[9], pionowy[9], wiernym[9], dyrowie[9], irydowe[9], irydowi[9], wiroidy[9], drenowy[9], wyrodne[9], wirydon[9], wyrodni[9], morwiny[9], wronymi[9], nordowy[9], rondowy[9], norowym[9], porywie[9], wyporne[9], wyporni[9], operowy[9], miodzie[9], mimozie[9], ziemiom[9], minodze[9], modzeni[9], zooidem[9], modzone[9], mezonom[9], pindzie[9], pizdnie[9], pondzie[9], poziome[9], poziomi[9], domierz[9], mordzie[9], odmierz[9], rodzime[9], rodzimi[9], reizmom[9], remizom[9], drzonem[9], zendrom[9], dormezo[9], dozorem[9], rozedmo[9], domrozi[9], odmrozi[9], drzonom[9], pierdzi[9], przedni[9], dopierz[9], odpierz[9], pirodze[9], imprezo[9], miporze[9], pierzom[9], pomierz[9], rzepiom[9], odporze[9], podorze[9], porodzi[9], pomorze[9], pozerom[9], pozorem[9], pomrozi[9], dewizom[9], wiedzom[9], dzwonem[9], dowozem[9], odezwom[9], odzewom[9], dzwonom[9], powiedz[9], podwozi[9], powodzi[9], powozem[9], drzewom[9], modrzew[9], wrzodem[9], drzwiom[9], wrzodom[9], eonizmy[9], oziminy[9], ozonidy[9], eozynom[9], miozyno[9], zoonimy[9], irydzie[9], mierzyn[9], minerzy[9], mizerny[9], rzniemy[9], odziery[9], rizoidy[9], izomery[9], drezyno[9], rodziny[9], oniryzm[9], rodzony[9], morzony[9], pierzyn[9], opierzy[9], perzyno[9], pozorny[9], dywizie[9], ozwiemy[9], zowiemy[9], zinowym[9], zmowiny[9], ozowymi[9], wodzony[9], ezopowy[9], dziwery[9], mierzwy[9], wierzmy[9], wizyrem[9], wymierz[9], drzewny[9], rdzewny[9], rzewnym[9], rydzowe[9], rydzowi[9], wyrodzi[9], wezyrom[9], worzemy[9], zerowym[9], wizyrom[9], wymrozi[9], rozwody[9], mrozowy[9], rozmowy[9], wieprzy[9], wypierz[9], wyporze[9], pryzowi[9], powrozy[9], irezyny[9], orionid[8], ironiom[8], piernio[8], pieroni[8], pionier[8], prionie[8], opornie[8], dienowi[8], dwoinie[8], odwinie[8], iminowe[8], miniowe[8], donowie[8], odnowie[8], owodnie[8], mionowe[8], moweino[8], niemowo[8], omenowi[8], omownie[8], mionowi[8], piniowe[8], piwonie[8], powinie[8], peonowi[8], pionowe[8], ponowie[8], pionowi[8], piwonio[8], drwinie[8], emirowi[8], wiremio[8], drenowi[8], dwornie[8], nerdowi[8], wronimi[8], romeowi[8], nordowe[8], rondowe[8], dornowi[8], drwiono[8], nordowi[8], rondowi[8], repowni[8], operowi[8], wiriony[8], zieniom[8], ooidzie[8], monozie[8], ozimino[8], irenizm[8], mizerni[8], mizerio[8], dorznie[8], drzonie[8], indorze[8], nordzie[8], rodzeni[8], rondzie[8], minorze[8], morzeni[8], donorze[8], rodzone[8], rodzino[8], morzone[8], rezonom[8], izopren[8], porznie[8], perzono[8], ponorze[8], pozorne[8], pozorni[8], dziwnie[8], windzie[8], dziewoi[8], dzwonie[8], wodzeni[8], owenizm[8], wizonem[8], dowozie[8], wodzone[8], wizonom[8], wozinom[8], ezopowi[8], powozie[8], mierzwi[8], drzewin[8], drzewni[8], rdzewni[8], nerwizm[8], zdrowie[8], mierzwo[8], wodorze[8], ozdrowi[8], rozdwoi[8], mrozowe[8], mroziwo[8], mrozowi[8], wirozom[8], przewin[8], perzowi[8], powierz[8], rzepowi[8], irezyno[8], wyrznie[8], wzierny[8], newrozy[8], owionie[7], ironowi[7], wizonie[7], wozinie[7], wzionie[7], wzierni[7], wirozie[7], rzewnio[7], newrozo[7],

6 literowe słowa:

dymimy[11], dymnym[11], odymmy[11], dmiemy[10], modemy[10], modnym[10], mopedy[10], pomnym[10], modrym[10], prymem[10], pyrdom[10], prymom[10], wydmom[10], medyny[10], dymowy[10], dyzmom[10], drzymy[10], pryzmy[10], zrypmy[10], imidem[9], mediom[9], miodem[9], imidom[9], mendom[9], miodom[9], podmie[9], pondem[9], pindom[9], epodom[9], podiom[9], pomimo[9], pondom[9], dermom[9], mordem[9], domrom[9], mordom[9], permom[9], promem[9], primom[9], dropom[9], promom[9], widmem[9], widmom[9], imiemy[9], denimy[9], mediny[9], mniemy[9], niemym[9], minimy[9], idiomy[9], myomie[9], demony[9], domeny[9], dyonem[9], medyno[9], modeny[9], neodym[9], dominy[9], dyniom[9], miodny[9], dyonom[9], pniemy[9], pedony[9], dimery[9], irydem[9], irydom[9], rymoid[9], rodnym[9], pierdy[9], empiry[9], prymie[9], podery[9], empory[9], mipory[9], ropnym[9], odpory[9], porody[9], pomory[9], wydmie[9], widnym[9], dymowe[9], dwoimy[9], dymowi[9], widomy[9], wodnym[9], mownym[9], domowy[9], odmowy[9], pewnym[9], piwnym[9], wpoimy[9], powody[9], drwimy[9], wydrom[9], podryw[9], doyeny[9], irydyn[9], myriny[9], odryny[9], moryny[9], rymowy[9], porywy[9], wypory[9], wyrypo[9], pizdom[9], deizmy[9], dyzmie[9], miedzy[9], zimnym[9], zdoimy[9], mimozy[9], ozimym[9], mnodzy[9], drzemy[9], rydzem[9], mizdry[9], mrzemy[9], modrzy[9], rydzom[9], morzmy[9], perzmy[9], pryzem[9], przemy[9], przody[9], pryzmo[9], pryzom[9], wedyzm[9], dziwmy[9], zmywem[9], zmywom[9], enzymy[9], dywizy[9], dienom[8], medino[8], miodne[8], modnie[8], miodni[8], mionem[8], iminom[8], minimo[8], miniom[8], ooidem[8], oidiom[8], oiomem[8], domeno[8], modeno[8], doinom[8], domino[8], moonem[8], omenom[8], mionom[8], ipomei[8], miopie[8], dopnie[8], eponim[8], pionem[8], pomnie[8], piniom[8], opioid[8], ipomeo[8], miopio[8], peonom[8], poenom[8], pionom[8], dierom[8], rediom[8], emirom[8], miomer[8], dornem[8], drenom[8], modern[8], nemrod[8], nerdom[8], rondem[8], odorem[8], rodeom[8], diorom[8], romeom[8], moriom[8], dornom[8], dromon[8], nordom[8], rondom[8], mormon[8], mornom[8], normom[8], premii[8], primie[8], dropie[8], period[8], premio[8], promie[8], nerpom[8], podero[8], emporo[8], operom[8], oporem[8], miporo[8], widmie[8], mewimi[8], demowi[8], doiwem[8], dowiem[8], wideom[8], widome[8], dimowi[8], widiom[8], widomi[8], memowi[8], mimowi[8], downem[8], windom[8], domowe[8], doiwom[8], domowi[8], modowi[8], downom[8], dipowi[8], powiem[8], podwoi[8], mopowi[8], dworem[8], wormem[8], dworom[8], morwom[8], wormom[8], podrwi[8], werpom[8], ideiny[8], doyeni[8], dyonie[8], odeony[8], dinery[8], mierny[8], minery[8], niemry[8], rymnie[8], orendy[8], indory[8], menory[8], merony[8], monery[8], moreny[8], renomy[8], minory[8], myrino[8], ornymi[8], ronimy[8], ryniom[8], donory[8], odryno[8], moryno[8], rypnie[8], perony[8], priony[8], oporny[8], ponory[8], wymnie[8], winimy[8], ideowy[8], dewony[8], dwoiny[8], dynowi[8], indowy[8], minowy[8], nowymi[8], wymion[8], odnowy[8], omowny[8], wypnie[8], ponowy[8], rwiemy[8], wredny[8], drwiny[8], redowy[8], wodery[8], dyrowi[8], rymowe[8], rymowi[8], dworny[8], wronym[8], rodowy[8], wodory[8], morowy[8], powery[8], ropowy[8], miedzi[8], mendzi[8], zimnem[8], miedzo[8], modzie[8], monizm[8], zimnom[8], zoomem[8], mimozo[8], zondom[8], pindzi[8], epizod[8], pedzio[8], piezom[8], izopod[8], poziom[8], domrze[8], dormez[8], mordze[8], rozedm[8], mizdro[8], morzem[8], mrozem[8], mirzom[8], morzom[8], mrozom[8], zmorom[8], imprez[8], pindrz[8], podrze[8], perzom[8], pomrze[8], rzepom[8], podorz[8], prozom[8], dziwem[8], widzem[8], zwidem[8], wodzem[8], zwodem[8], dziwom[8], widzom[8], zwidom[8], wodzom[8], zwodom[8], zmowom[8], podziw[8], pozwem[8], pozwom[8], ziemny[8], mezony[8], miozyn[8], znoimy[8], zooidy[8], monozy[8], mierzy[8], reizmy[8], remizy[8], drezyn[8], zendry[8], ryzoid[8], orzemy[8], drzony[8], dozory[8], pierzy[8], pryzie[8], zrypie[8], perzyn[8], pozery[8], pozory[8], dewizy[8], wiedzy[8], zmywie[8], zwiemy[8], dziwny[8], odezwy[8], odzewy[8], wozimy[8], zimowy[8], dzwony[8], dowozy[8], ozowym[8], powozy[8], wydrze[8], weryzm[8], wrzemy[8], wymrze[8], zrywem[8], wrodzy[8], wrzody[8], zdrowy[8], worzmy[8], zrywom[8], wyprze[8], eozyny[8], wezyry[8], wizyry[8], zrywny[8], doinie[7], ideino[7], mionie[7], ominie[7], oiomie[7], moonie[7], opinie[7], peonii[7], pionie[7], oponie[7], peonio[7], opinio[7], mierni[7], minier[7], dornie[7], rodnie[7], ironem[7], mornie[7], niemro[7], normie[7], orendo[7], rodnio[7], menoro[7], merono[7], monero[7], moreno[7], renomo[7], ironom[7], morion[7], noriom[7], oronim[7], pierni[7], pieron[7], ropnie[7], operon[7], oporne[7], oporni[7], poroni[7], niewid[7], widnie[7], doiwie[7], ideowi[7], downie[7], endowi[7], indowe[7], dniowi[7], indowi[7], widnio[7], menowi[7], minowe[7], mowein[7], nemowi[7], nowiem[7], iwinom[7], minowi[7], ideowo[7], donowi[7], dwoino[7], odnowi[7], odwoni[7], owodni[7], omowne[7], nomowi[7], nowiom[7], omowni[7], woniom[7], wpieni[7], nepowi[7], penowi[7], pinowi[7], pniowi[7], opowie[7], ponowi[7], driwie[7], wredni[7], dorwie[7], redowi[7], wiroid[7], merowi[7], morwie[7], mrowie[7], remowi[7], rewiom[7], wormie[7], mirowi[7], drewno[7], dworne[7], drwino[7], dworni[7], nerwom[7], morwin[7], wronim[7], redowo[7], rodowe[7], rodowi[7], morowe[7], owerom[7], morowi[7], wronom[7], porwie[7], repowi[7], ropowe[7], porowi[7], ropowi[7], erynii[7], erynio[7], wierny[7], norowy[7], indzie[7], ziemni[7], zimnie[7], zmieni[7], ziemio[7], eonizm[7], ozimin[7], zoomie[7], ozonid[7], noezom[7], ozenom[7], ozonem[7], zoonim[7], zipnie[7], mierzi[7], mirzie[7], nerdzi[7], rdzeni[7], diorze[7], odzier[7], ordzie[7], rodzie[7], rizoid[7], izomer[7], mrozie[7], remizo[7], zendro[7], rodzin[7], doorze[7], odorze[7], ozorem[7], rzepni[7], opierz[7], prozie[7], oporze[7], poorze[7], rozpoi[7], dziwie[7], widzie[7], dziwne[7], dziwni[7], dewizo[7], owdzie[7], wiedzo[7], wodzie[7], ziewom[7], zimowe[7], zmowie[7], izmowi[7], zimowi[7], dziwno[7], dzwoni[7], zmowin[7], odezwo[7], dowozi[7], odwozi[7], zimowo[7], dzwono[7], pozwie[7], zipowi[7], powozi[7], dziwer[7], mierzw[7], drzewo[7], dworze[7], zdrowe[7], odrzwi[7], wrodzi[7], zdrowi[7], wzorem[7], zerwom[7], mroziw[7], zdrowo[7], wzorom[7], zworom[7], wieprz[7], wrzepi[7], eozyno[7], irezyn[7], rezony[7], wizony[7], woziny[7], zinowy[7], wierzy[7], zrywie[7], rzewny[7], zrywne[7], zrywni[7], wyorze[7], zerowy[7], wirozy[7], ironie[6], ironio[6], owinie[6], wionie[6], eonowi[6], wierni[6], onerwi[6], renowi[6], wronie[6], wirion[6], norowe[6], norowi[6], zionie[6], ozonie[6], orznie[6], zwinie[6], zenowi[6], zinowe[6], zinowi[6], wozino[6], rzewni[6], zerowi[6], newroz[6], wirozo[6],

5 literowe słowa:

dymmy[10], dymem[9], dymom[9], dymny[9], myomy[9], pyrdy[9], prymy[9], rypmy[9], wydmy[9], dyzmy[9], dimem[8], demom[8], domem[8], modem[8], dimom[8], domom[8], modom[8], odmom[8], dipem[8], moped[8], dipom[8], mopem[8], mopom[8], dymie[8], imidy[8], dymne[8], dynem[8], medyn[8], mendy[8], dymni[8], doimy[8], miody[8], odymi[8], dynom[8], modny[8], myomo[8], pindy[8], epody[8], poimy[8], pondy[8], pomny[8], dermy[8], dyrem[8], rymem[8], domry[8], dyrom[8], modry[8], mordy[8], rymom[8], permy[8], primy[8], dropy[8], pyrdo[8], promy[8], prymo[8], pyrom[8], wydmo[8], dyony[8], irydy[8], wydry[8], wyryp[8], dyzmo[8], dyzom[8], pizdy[8], zipmy[8], pyzom[8], drzym[8], pryzm[8], pryzy[8], zmywy[8], dimie[7], mimie[7], denim[7], dniem[7], indem[7], medin[7], minim[7], domie[7], ideom[7], odmie[7], idiom[7], moimi[7], demon[7], domen[7], donem[7], endom[7], mendo[7], moden[7], modne[7], dniom[7], domin[7], indom[7], modni[7], menom[7], nemom[7], nomem[7], minom[7], odiom[7], donom[7], monom[7], nomom[7], dipie[7], pinem[7], pniem[7], mopie[7], pedon[7], pindo[7], nepom[7], penom[7], pomne[7], nipom[7], pinom[7], pniom[7], pomni[7], epodo[7], podoi[7], opiom[7], dimer[7], mirem[7], dermo[7], derom[7], modre[7], redom[7], rodem[7], merom[7], morem[7], remom[7], mirom[7], domro[7], modro[7], mordo[7], odrom[7], ordom[7], rodom[7], morom[7], pierd[7], poder[7], dropi[7], empor[7], perom[7], porem[7], repom[7], mipor[7], primo[7], porom[7], ropom[7], diwem[7], widem[7], mewim[7], dewom[7], diwom[7], widmo[7], widom[7], mewom[7], wodom[7], mowom[7], piwem[7], piwom[7], drwom[7], dieny[7], dynie[7], niemy[7], iminy[7], doyen[7], doiny[7], dynio[7], omeny[7], miony[7], onymi[7], ooidy[7], oiomy[7], moony[7], peony[7], poeny[7], piony[7], opony[7], diery[7], emiry[7], rymie[7], dreny[7], nerdy[7], myrin[7], diory[7], roimy[7], dorny[7], nordy[7], odryn[7], rodny[7], morny[7], moryn[7], normy[7], ornym[7], odory[7], rypie[7], nerpy[7], opery[7], ropny[7], opory[7], wiemy[7], widny[7], windy[7], wydoi[7], owymi[7], downy[7], wodny[7], mowny[7], nowym[7], pewny[7], piwny[7], wyder[7], wyrem[7], dwory[7], wydro[7], morwy[7], wormy[7], wyrom[7], werpy[7], poryw[7], deizm[7], miedz[7], izmem[7], modzi[7], izmom[7], mimoz[7], zimom[7], dozom[7], zipem[7], pizdo[7], zipom[7], pozom[7], drzem[7], mizdr[7], rdzom[7], przed[7], dyzie[7], nydze[7], enzym[7], zimny[7], ozimy[7], zondy[7], zoomy[7], piezy[7], pyzie[7], dyrze[7], rydze[7], myrze[7], mirzy[7], morzy[7], mrozy[7], orzmy[7], ryzom[7], zmory[7], perzy[7], pyrze[7], rzepy[7], prozy[7], wydze[7], dywiz[7], dziwy[7], zwidy[7], wyzem[7], wodzy[7], zwody[7], wyzom[7], zmowy[7], pozwy[7], zrywy[7], idein[6], mieni[6], minie[6], niemi[6], donie[6], monie[6], niemo[6], nomie[6], imino[6], imion[6], iniom[6], minio[6], odeon[6], doino[6], eonom[6], nipie[6], pieni[6], pinie[6], opnie[6], peoni[6], pinio[6], poeno[6], piono[6], redii[6], diner[6], inrem[6], miner[6], niemr[6], diero[6], redio[6], morie[6], morii[6], orend[6], rodne[6], indor[6], rodni[6], menor[6], meron[6], moner[6], moren[6], nerom[6], renom[6], inrom[6], minor[6], rodeo[6], dioro[6], romeo[6], morio[6], donor[6], nordo[6], rondo[6], morno[6], normo[6], norom[6], ropie[6], nerpo[6], peron[6], ropne[6], prion[6], ropni[6], opero[6], ponor[6], porno[6], diwie[6], widie[6], widne[6], widni[6], winem[6], dowie[6], wideo[6], idowi[6], widio[6], mowie[6], dewon[6], wodne[6], dwoin[6], widno[6], windo[6], wodni[6], mowne[6], wenom[6], wonem[6], mowni[6], niwom[6], winom[6], doiwo[6], omowi[6], wonom[6], piwie[6], pewni[6], piwne[6], piwni[6], powie[6], pewno[6], opowi[6], powoi[6], wirem[6], drwin[6], redow[6], odrwi[6], rewom[6], rowem[6], worem[6], mrowi[6], wirom[6], morwo[6], rowom[6], worom[6], pierw[6], power[6], rynie[6], rynii[6], irony[6], rynio[6], iwiny[6], nerwy[6], owery[6], wyroi[6], wrony[6], idzie[6], izmie[6], ziemi[6], zimie[6], zimne[6], zinem[6], zimni[6], dozie[6], odzie[6], ozime[6], ozimi[6], nodze[6], mezon[6], zenom[6], zimno[6], zinom[6], zooid[6], zondo[6], monoz[6], zonom[6], zipie[6], piezo[6], pozie[6], irdze[6], mierz[6], mirze[6], reizm[6], remiz[6], zendr[6], odrze[6], rodzi[6], morze[6], zerom[6], mirzo[6], mrozi[6], drzon[6], doorz[6], zmoro[6], pierz[6], rzepi[6], oprze[6], porze[6], pozer[6], rzepo[6], poorz[6], prozo[6], dewiz[6], widze[6], wiedz[6], dziwi[6], widzi[6], zwiem[6], odezw[6], odzew[6], wodze[6], dziwo[6], wodzi[6], zdwoi[6], wozem[6], zewom[6], wizom[6], dzwon[6], wodzo[6], wozom[6], zmowo[6], pozew[6], drzew[6], drzwi[6], wrzep[6], eozyn[6], noezy[6], ozeny[6], ozony[6], ryzie[6], ozory[6], wyzie[6], ziewy[6], ozowy[6], wezyr[6], wyrze[6], zerwy[6], wizyr[6], wyorz[6], wzory[6], zwory[6], norie[5], norii[5], norio[5], niwie[5], winie[5], nowie[5], wonie[5], iwino[5], rewii[5], rewio[5], rowie[5], wrone[5], wroni[5], wrono[5], zinie[5], zonie[5], noezo[5], ozeno[5], inrze[5], rznie[5], norze[5], rezon[5], wizie[5], ozwie[5], wozie[5], zowie[5], wizon[5], wozin[5], ozowe[5], ozowi[5], wierz[5], wirze[5], worze[5], zerwo[5], wiroz[5], zworo[5],

4 literowe słowa:

dymy[8], demy[7], dimy[7], dymi[7], memy[7], mimy[7], mymi[7], domy[7], mody[7], odmy[7], odym[7], myom[7], dipy[7], mopy[7], pyrd[7], prym[7], wydm[7], dyny[7], dyry[7], rymy[7], pyry[7], dyzy[7], pyzy[7], dmie[6], idem[6], imid[6], midi[6], dnem[6], mend[6], demo[6], idom[6], modi[6], omem[6], mimo[6], moim[6], dnom[6], modo[6], odmo[6], odom[6], omom[6], empi[6], pind[6], depo[6], epod[6], pode[6], opem[6], pond[6], mopo[6], opom[6], derm[6], domr[6], mord[6], perm[6], prim[6], drop[6], prom[6], widm[6], dwom[6], endy[6], dyni[6], indy[6], meny[6], nemy[6], miny[6], dony[6], dyno[6], dyon[6], mony[6], nomy[6], onym[6], nepy[6], peny[6], nipy[6], piny[6], pony[6], dery[6], redy[6], iryd[6], mery[6], remy[6], miry[6], dyro[6], odry[6], ordy[6], rody[6], mory[6], pery[6], repy[6], pory[6], pyro[6], ropy[6], dewy[6], diwy[6], widy[6], mewy[6], wody[6], mowy[6], owym[6], wydr[6], pizd[6], izmy[6], zimy[6], dozy[6], dyzo[6], zipy[6], pozy[6], pyzo[6], rdzy[6], rydz[6], pryz[6], przy[6], zryp[6], zmyw[6], ryzy[6], wyzy[6], idei[5], imie[5], deni[5], dien[5], dnie[5], meni[5], mnie[5], imin[5], mini[5], nimi[5], ideo[5], omie[5], node[5], doin[5], doni[5], meno[5], omen[5], mino[5], mion[5], ooid[5], oiom[5], mono[5], moon[5], pnie[5], opie[5], open[5], peon[5], poen[5], nipo[5], pion[5], opon[5], pono[5], dier[5], emir[5], remi[5], dren[5], nerd[5], dero[5], redo[5], dior[5], erom[5], orem[5], miro[5], dorn[5], nord[5], rond[5], morn[5], norm[5], odro[5], ordo[5], moro[5], orom[5], peri[5], nerp[5], oper[5], pero[5], poro[5], ropo[5], dwie[5], mewi[5], wiem[5], wind[5], dewo[5], diwo[5], doiw[5], dwoi[5], ewom[5], mewo[5], iwom[5], down[5], wodo[5], mowo[5], piwo[5], wpoi[5], drew[5], drwi[5], morw[5], rwom[5], worm[5], werp[5], eony[5], yoni[5], nery[5], reny[5], nory[5], orny[5], weny[5], niwy[5], winy[5], nowy[5], wony[5], rewy[5], wiry[5], rowy[5], wory[5], wyro[5], ziem[5], zimn[5], zdoi[5], ezom[5], ozem[5], zimo[5], zond[5], dozo[5], ozom[5], zoom[5], piez[5], pozo[5], drze[5], rdze[5], mrze[5], rdzo[5], morz[5], zmor[5], perz[5], prze[5], rzep[5], dziw[5], widz[5], zwid[5], zwem[5], zwom[5], zeny[5], ziny[5], zony[5], ryzo[5], zewy[5], wizy[5], wozy[5], zryw[5], inie[4], eoni[4], inio[4], nero[4], orne[4], inro[4], iron[4], nori[4], orni[4], roni[4], oreo[4], noro[4], iwie[4], wiei[4], iwin[4], wini[4], nowe[4], weno[4], niwo[4], nowi[4], wino[4], woni[4], nowo[4], rwie[4], nerw[4], ower[4], rewo[4], wron[4], ozie[4], noez[4], ozen[4], znoi[4], ozoi[4], ozon[4], zono[4], orze[4], zero[4], ziew[4], zwie[4], wizo[4], wozi[4], wrze[4], zerw[4], worz[4],

3 literowe słowa:

dym[6], mym[6], dem[5], dim[5], mem[5], mim[5], dom[5], mod[5], odm[5], dip[5], pod[5], mop[5], idy[5], dny[5], dyn[5], ody[5], omy[5], opy[5], rym[5], pyr[5], ryp[5], dyz[5], pyz[5], den[4], end[4], dni[4], ind[4], men[4], nem[4], min[4], nim[4], deo[4], ode[4], doi[4], ido[4], moi[4], dno[4], don[4], mon[4], nom[4], odo[4], omo[4], pie[4], nep[4], pen[4], nip[4], pin[4], pni[4], poi[4], der[4], red[4], mer[4], rem[4], mir[4], odr[4], ord[4], rod[4], mor[4], per[4], rep[4], por[4], pro[4], rop[4], diw[4], wid[4], mew[4], piw[4], yin[4], ery[4], ewy[4], iwy[4], rwy[4], wyr[4], izm[4], zim[4], doz[4], zip[4], ezy[4], ozy[4], ryz[4], wyz[4], zwy[4], nie[3], eon[3], one[3], ino[3], oni[3], ono[3], rei[3], ner[3], ren[3], inr[3], ero[3], roi[3], nor[3], oro[3], wie[3], wii[3], wen[3], niw[3], win[3], ewo[3], owe[3], iwo[3], owi[3], wio[3], won[3], owo[3], rew[3], wre[3], wir[3], rwo[3], zen[3], zin[3], ezo[3], zon[3], zoo[3], zer[3], orz[3], zew[3], wiz[3],

2 literowe słowa:

my[4], de[3], id[3], em[3], me[3], im[3], mi[3], do[3], od[3], om[3], pe[3], pi[3], op[3], po[3], ny[3], wy[3], ii[2], en[2], in[2], ni[2], eo[2], no[2], on[2], er[2], re[2], or[2], ro[2], ew[2], we[2], iw[2], ez[2], ze[2], oz[2],

NIEPRZYDOMOWYMI - definicja

Wszystkie możliwe do ułożenia słowa z liter NIEPRZYDOMOWYMI