Słownik Scrabble, Literaki

Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki
użyj znaku ? dla blanka (mydła).

SUPERAUTOMATY - pomoc dla Scrabble i Literaki

Słowa z liter:

SUPERAUTOMATY

12 literowe słowa:

superautomat[20],

10 literowe słowa:

taumatropu[18], taumatropy[17], estymatora[14],

9 literowe słowa:

permutytu[18], potrutemu[17], suprematu[16], tautomeru[16], typometru[16], prustytem[16], prustytom[16], taumatrop[15], potartemu[15], suprematy[15], perystomu[15], tautomery[15], autopasty[15], paratusem[14], paratusom[14], tupamaros[14], superatom[14], parytetom[14], asymptota[14], aerostatu[13], porastamy[13], postaramy[13], estymator[13], aerostaty[12],

8 literowe słowa:

prustytu[16], upartemu[15], sprutemu[15], automatu[15], utartemu[15], otrutemu[15], strutemu[15], permutyt[15], potrutym[15], eurytopu[15], paratusu[14], porytemu[14], purystom[14], automaty[14], parytetu[14], ametystu[14], autystom[14], turystom[14], praatomu[13], opartemu[13], raptusem[13], supremat[13], praustom[13], raptusom[13], prostemu[13], stuporem[13], suportem[13], amarettu[13], tuatarom[13], otartemu[13], tautomer[13], autopast[13], startemu[13], staturom[13], protestu[13], aureusom[13], apatytem[13], apatytom[13], optymata[13], apetytom[13], potartym[13], pertytom[13], typometr[13], asymptot[13], eurytopa[13], urastamy[13], sumatory[13], paratusy[13], superaty[13], proteusy[13], sumatora[12], superata[12], proteusa[12], superato[12], reostatu[12], praatomy[12], perystom[12], teratomy[12], apostaty[12], metrysta[12], artystom[12], metrysto[12], prostaty[12], protesty[12], porastam[11], postaram[11], satrapom[11], asportem[11], espartom[11], partesom[11], pastorem[11], amaretto[11], teratoma[11], trasatem[11], trasatom[11], staterom[11], statorem[11], prostata[11], aorystem[11], masorety[11], reostaty[11], masoreta[10], aerostat[10],

7 literowe słowa:

utrupmy[15], utytemu[15], prutemu[14], asumptu[14], psutemu[14], pustemu[14], upustem[14], upustom[14], trutemu[14], tuptamy[14], prymusu[14], tapetum[13], tupetom[13], tupotem[13], mortusu[13], stuporu[13], suportu[13], prymatu[13], upartym[13], tempury[13], asumpty[13], sprutym[13], apatytu[13], apetytu[13], utartym[13], turytem[13], urtytem[13], otrutym[13], turytom[13], urtytom[13], pertytu[13], potruty[13], pustoty[13], strutym[13], prustyt[13], poematu[12], partemu[12], tempura[12], prometu[12], tempuro[12], opustem[12], setupom[12], pstremu[12], spurtem[12], strupem[12], spurtom[12], strupom[12], automat[12], tartemu[12], teatrum[12], utratom[12], tutorem[12], potruta[12], potrute[12], statuom[12], stoutem[12], totusem[12], pustota[12], strutem[12], trustem[12], strutom[12], trustom[12], umorusa[12], ureusom[12], optymat[12], uporamy[12], upasamy[12], prymusa[12], supremy[12], eurytop[12], mortusy[12], purysta[12], raptusy[12], postury[12], purysto[12], stupory[12], suporty[12], tuatary[12], toreuty[12], autysta[12], autysto[12], statury[12], turysta[12], turysto[12], aureusy[12], patatem[11], patatom[11], tapetom[11], suprema[11], sporemu[11], supremo[11], aromatu[11], autorem[11], operatu[11], sarmatu[11], urastam[11], staremu[11], sumator[11], ostremu[11], termosu[11], torusem[11], paratus[11], prausta[11], raptusa[11], espartu[11], partesu[11], paruset[11], superat[11], asportu[11], postura[11], posteru[11], proteus[11], tuataro[11], toreuta[11], statura[11], staturo[11], aureusa[11], apotemy[11], poematy[11], opartym[11], promety[11], typerom[11], estampy[11], septyma[11], typasem[11], typasom[11], septymo[11], strapmy[11], sprytem[11], prostym[11], sprytom[11], stropmy[11], otartym[11], ortytem[11], torytem[11], parytet[11], potarty[11], ametyst[11], startym[11], strytem[11], strytom[11], aorystu[11], apotema[10], atrapom[10], praatom[10], aportem[10], apretom[10], opartem[10], paterom[10], petarom[10], taperom[10], estampa[10], pasatem[10], pasatom[10], estampo[10], patosem[10], potasem[10], prestom[10], sportem[10], stropem[10], amarett[10], tatarem[10], tatarom[10], tarotem[10], teatrom[10], teratom[10], potarta[10], potarte[10], astatem[10], astatom[10], atestom[10], toastem[10], startem[10], tastrem[10], startom[10], stratom[10], tastrom[10], stertom[10], prostat[10], protest[10], aporemy[10], opasamy[10], prymasa[10], spamery[10], sprayem[10], posramy[10], sprayom[10], promesy[10], pyrosem[10], syropem[10], amatory[10], aromaty[10], operaty[10], marysta[10], sarmaty[10], staramy[10], maestry[10], mastery[10], satyrem[10], steramy[10], marysto[10], matrosy[10], satyrom[10], sorytem[10], steyrom[10], termosy[10], torysem[10], satrapy[10], partesy[10], asporty[10], pastory[10], portasy[10], postery[10], stopery[10], artysta[10], trasaty[10], statery[10], artysto[10], statory[10], tostery[10], aporema[9], spamera[9], apsarom[9], paserom[9], promesa[9], saperom[9], maestra[9], mastera[9], tarasem[9], matrosa[9], sarmato[9], tarasom[9], asertom[9], maestro[9], taserom[9], terasom[9], esparta[9], pastora[9], porasta[9], postara[9], satrapo[9], esparto[9], stopera[9], statera[9], statora[9], reostat[9], tostera[9],

6 literowe słowa:

sumptu[13], tupetu[13], tupotu[13], upusty[13], turytu[13], urtytu[13], tuptam[12], puttem[12], puttom[12], tumoru[12], sutemu[12], setupu[12], opustu[12], spurtu[12], stoutu[12], strutu[12], trustu[12], mupety[12], otupmy[12], utopmy[12], prutym[12], psutym[12], pustym[12], sumpty[12], tupety[12], tupoty[12], trutym[12], mupeta[11], tempur[11], trupem[11], trupom[11], asumpt[11], stompu[11], stupom[11], atutem[11], tematu[11], atutom[11], motetu[11], totemu[11], patatu[11], tapetu[11], pustot[11], europu[11], emausu[11], rusemu[11], usypem[11], usypom[11], prymus[11], matury[11], traumy[11], utyram[11], rytemu[11], tumory[11], uparty[11], poruty[11], sytemu[11], setupy[11], opusty[11], strumy[11], spruty[11], sprytu[11], spurty[11], strupy[11], utarty[11], utraty[11], ortytu[11], otruty[11], torytu[11], tutory[11], statuy[11], stouty[11], totusy[11], struty[11], trusty[11], ureusy[11], paramu[10], uporam[10], puerom[10], uporem[10], upasam[10], upasem[10], upasom[10], opusem[10], suprem[10], matura[10], trauma[10], rautem[10], rematu[10], maturo[10], rautom[10], traumo[10], umarto[10], tourem[10], uparta[10], apretu[10], uparte[10], aportu[10], opartu[10], poruta[10], uparto[10], masetu[10], pasatu[10], patosu[10], potasu[10], struma[10], mortus[10], strumo[10], sutrom[10], praust[10], raptus[10], spruta[10], strupa[10], prestu[10], sprute[10], postur[10], prostu[10], sportu[10], spruto[10], stropu[10], stupor[10], suport[10], tuatar[10], utarta[10], utrata[10], teatru[10], utarte[10], otruta[10], tutora[10], utarto[10], utrato[10], otrute[10], astatu[10], statua[10], atestu[10], statuo[10], toastu[10], totusa[10], startu[10], statur[10], struta[10], strute[10], struto[10], aureus[10], ureusa[10], usurae[10], mapety[10], pomyta[10], metopy[10], pomyte[10], partym[10], prymat[10], trampy[10], trapmy[10], trompy[10], tropmy[10], trypom[10], spytam[10], septym[10], pomsty[10], stompy[10], stopmy[10], stypom[10], pstrym[10], tematy[10], tomaty[10], motety[10], totemy[10], apatyt[10], pataty[10], apetyt[10], tapety[10], tartym[10], trytem[10], trytom[10], pertyt[10], europy[10], emausy[10], samury[10], usramy[10], morusy[10], sprayu[10], pyrosu[10], syropu[10], autory[10], sorytu[10], torusy[10], mapeta[9], apotem[9], etapom[9], metopa[9], opatem[9], poemat[9], trampa[9], partem[9], patrem[9], raptem[9], trapem[9], partom[9], patrom[9], raptom[9], trapom[9], trompa[9], pertom[9], portem[9], promet[9], protem[9], trepom[9], tropem[9], estamp[9], spatem[9], pastom[9], pomsta[9], spatom[9], postem[9], spotem[9], stepom[9], stopem[9], tomata[9], etatom[9], tapeta[9], tapeto[9], tartom[9], tatrom[9], tratom[9], tetrom[9], tortem[9], tretom[9], testom[9], tostem[9], europa[9], samaru[9], samura[9], asurom[9], morusa[9], samuro[9], moresu[9], autora[9], tarasu[9], urasta[9], torusa[9], paramy[9], ampery[9], poramy[9], empory[9], pasamy[9], osypem[9], prymas[9], rypsem[9], spermy[9], rypsom[9], sporym[9], amryta[9], armaty[9], rematy[9], teramy[9], amryto[9], ramoty[9], omerty[9], atrapy[9], aprety[9], patery[9], petary[9], tapery[9], typera[9], aporty[9], oparty[9], poryta[9], poryte[9], estyma[9], maesty[9], masety[9], metysa[9], omasty[9], estymo[9], pasaty[9], typasa[9], patosy[9], potasy[9], sapoty[9], starym[9], tyrsem[9], ostrym[9], stromy[9], tyrsom[9], prosty[9], sporty[9], stropy[9], tatary[9], teatry[9], otarty[9], taroty[9], astaty[9], atesty[9], toasty[9], starty[9], straty[9], stryta[9], tastry[9], sterty[9], ampera[8], paramo[8], paroma[8], aporem[8], empora[8], oparem[8], opasam[8], opasem[8], parsem[8], spamer[8], sperma[8], parsom[8], posram[8], prasom[8], persom[8], promes[8], prosem[8], psorem[8], spermo[8], sporem[8], aratem[8], atarem[8], amator[8], aratom[8], armato[8], aromat[8], atarom[8], ramota[8], omerta[8], patera[8], petara[8], tapera[8], atrapo[8], oparta[8], aperto[8], oparte[8], operat[8], patero[8], petaro[8], maesta[8], omasta[8], maesto[8], seatom[8], sapota[8], sarmat[8], staram[8], astrem[8], maestr[8], master[8], matres[8], starem[8], steram[8], trasem[8], astrom[8], matros[8], starom[8], stroma[8], trasom[8], estrom[8], sortem[8], sterom[8], strome[8], termos[8], torsem[8], tresom[8], espart[8], partes[8], presta[8], asport[8], pastor[8], prosta[8], sporta[8], poster[8], presto[8], proste[8], stoper[8], teatra[8], otarta[8], tarota[8], otarte[8], starta[8], strata[8], tastra[8], trasat[8], starte[8], stater[8], sterta[8], taster[8], starto[8], stator[8], strato[8], sterto[8], toster[8], samary[8], symara[8], masery[8], rymesa[8], masory[8], osramy[8], symaro[8], moresy[8], rymeso[8], apsary[8], spraya[8], pasery[8], sapery[8], spraye[8], satyra[8], tarasy[8], aserty[8], steyra[8], tasery[8], terasy[8], aoryst[8], satyro[8], torysa[8], masera[7], masora[7], samaro[7], pasera[7], sapera[7], apsaro[7], aserta[7], tasera[7], terasa[7], teraso[7],

5 literowe słowa:

puttu[12], utrup[11], upust[11], atutu[11], tupmy[11], usypu[11], mupet[10], tempu[10], sumpt[10], mottu[10], tutom[10], putta[10], tupta[10], tupet[10], putto[10], tupot[10], umoru[10], urupa[10], uporu[10], saumu[10], upasu[10], opusu[10], rautu[10], touru[10], prymu[10], umyta[10], umyte[10], umyto[10], mutry[10], rytmu[10], trymu[10], turmy[10], pruty[10], trupy[10], smuty[10], sutym[10], psuty[10], pusty[10], stupy[10], atuty[10], utyta[10], utyte[10], utyto[10], truty[10], trytu[10], turyt[10], urtyt[10], permu[9], promu[9], pasmu[9], spamu[9], autem[9], mutae[9], teamu[9], atomu[9], autom[9], outem[9], etapu[9], matur[9], mutra[9], tramu[9], traum[9], turma[9], metru[9], muter[9], termu[9], tremu[9], turem[9], mutro[9], rutom[9], tumor[9], turmo[9], turom[9], partu[9], pruta[9], raptu[9], trapu[9], trupa[9], prute[9], portu[9], porut[9], protu[9], pruto[9], tropu[9], trupo[9], smuta[9], mostu[9], smuto[9], ustom[9], psuta[9], pusta[9], spatu[9], stupa[9], psute[9], puste[9], setup[9], stepu[9], opust[9], postu[9], psuto[9], pusto[9], spotu[9], stopu[9], stupo[9], strum[9], spurt[9], strup[9], etatu[9], truta[9], utrat[9], tretu[9], trute[9], tortu[9], truto[9], tutor[9], testu[9], stout[9], tostu[9], totus[9], strut[9], trust[9], ureus[9], pytam[9], typem[9], pytom[9], topmy[9], typom[9], amury[9], umory[9], puery[9], upory[9], saumy[9], upasy[9], opusy[9], osypu[9], rusym[9], surmy[9], rypsu[9], rauty[9], utyra[9], toury[9], sutry[9], tyrsu[9], mapet[8], patem[8], tempa[8], patom[8], metop[8], petom[8], potem[8], tempo[8], topem[8], tramp[8], tromp[8], pomst[8], stomp[8], tamta[8], tamte[8], tatem[8], temat[8], motta[8], tamto[8], tatom[8], tomat[8], motet[8], totem[8], patat[8], tapet[8], amura[8], maaru[8], aromu[8], aurom[8], omaru[8], puera[8], oparu[8], upora[8], europ[8], emaus[8], upasa[8], opasu[8], eposu[8], osepu[8], marsu[8], samur[8], smaru[8], surma[8], usram[8], rusem[8], serum[8], morus[8], rusom[8], sromu[8], surmo[8], surom[8], sprue[8], super[8], prosu[8], sporu[8], ataru[8], rauta[8], autor[8], etosu[8], sutra[8], trasu[8], estru[8], steru[8], sortu[8], sutro[8], torsu[8], torus[8], pryma[8], rampy[8], permy[8], promy[8], prymo[8], pyrom[8], sapmy[8], spamy[8], mopsy[8], teamy[8], atomy[8], omyta[8], omyte[8], etapy[8], opaty[8], poety[8], amryt[8], tramy[8], tyram[8], metry[8], rytem[8], termy[8], tremy[8], rytom[8], party[8], patry[8], rapty[8], trapy[8], trypa[8], perty[8], trepy[8], typer[8], porty[8], proty[8], tropy[8], trypo[8], astmy[8], mysta[8], estym[8], metys[8], mosty[8], mysto[8], sytom[8], pasty[8], spaty[8], spyta[8], stypa[8], typas[8], stepy[8], posty[8], psoty[8], spoty[8], stopy[8], stypo[8], pstry[8], spryt[8], etaty[8], tarty[8], tatry[8], traty[8], tetry[8], trety[8], ortyt[8], torty[8], toryt[8], testy[8], tosty[8], stryt[8], asury[8], param[7], rampa[7], amper[7], parem[7], rapem[7], parom[7], poram[7], rampo[7], rapom[7], empor[7], perom[7], porem[7], repom[7], pasam[7], pasma[7], pasem[7], sapem[7], mopsa[7], pasmo[7], pasom[7], sapom[7], ospem[7], sepom[7], sperm[7], apate[7], opata[7], poeta[7], armat[7], trama[7], metra[7], remat[7], tarem[7], teram[7], terma[7], trema[7], marto[7], ramot[7], ratom[7], tarom[7], tramo[7], metro[7], omert[7], ortem[7], retom[7], termo[7], terom[7], torem[7], tremo[7], atrap[7], parta[7], patra[7], trapa[7], apret[7], parte[7], pater[7], perta[7], petar[7], taper[7], trepa[7], aport[7], opart[7], parto[7], porta[7], trapo[7], perto[7], astma[7], maest[7], maset[7], satem[7], astmo[7], omast[7], stoma[7], mesto[7], ostem[7], setom[7], pasat[7], pasta[7], tapas[7], stepa[7], pasto[7], patos[7], posta[7], potas[7], psota[7], sapot[7], spota[7], stopa[7], pesto[7], strom[7], prast[7], pstra[7], strap[7], prest[7], pstre[7], prost[7], pstro[7], sport[7], strop[7], tarta[7], tatar[7], tatra[7], trata[7], tarte[7], teatr[7], tetra[7], tarot[7], tarto[7], tatro[7], trato[7], tetro[7], astat[7], atest[7], testa[7], tasto[7], toast[7], tosta[7], testo[7], start[7], strat[7], stert[7], asura[7], asuro[7], maary[7], amory[7], aromy[7], omary[7], opary[7], opery[7], opasy[7], eposy[7], osepy[7], marsy[7], smary[7], smyra[7], sramy[7], symar[7], rymes[7], rysem[7], morsy[7], rysom[7], sromy[7], parsy[7], prasy[7], spray[7], persy[7], psory[7], pyros[7], spory[7], syrop[7], araty[7], atary[7], aorty[7], eroty[7], seaty[7], etosy[7], astry[7], satyr[7], stary[7], trasy[7], estry[7], stery[7], steyr[7], tresy[7], ostry[7], sorty[7], soryt[7], story[7], torsy[7], torys[7], arame[6], marea[6], amora[6], mareo[6], romea[6], opera[6], pareo[6], opasa[6], paseo[6], marsa[6], samar[6], maser[6], rasem[6], arsom[6], masor[6], morsa[6], osram[6], rasom[6], mores[6], sermo[6], serom[6], apsar[6], parsa[6], prasa[6], paser[6], persa[6], saper[6], posra[6], praso[6], prosa[6], psora[6], spora[6], spore[6], aorta[6], erota[6], seata[6], astra[6], rasta[6], stara[6], taras[6], trasa[6], asert[6], aster[6], stare[6], stera[6], taser[6], teras[6], tresa[6], astro[6], ostra[6], sorta[6], staro[6], stora[6], traso[6], ostre[6], treso[6], erosy[6], erosa[5],

4 literowe słowa:

tumu[10], tupu[10], tutu[10], putt[9], muru[9], rumu[9], musu[9], autu[9], outu[9], pumy[9], mytu[9], tumy[9], typu[9], tuty[9], puma[8], pumo[8], matu[8], temu[8], tomu[8], utom[8], otup[8], potu[8], topu[8], utop[8], mutr[8], turm[8], trup[8], smut[8], stup[8], atut[8], tuta[8], tuto[8], yamu[8], mury[8], rumy[8], rymu[8], musy[8], sumy[8], usyp[8], auty[8], outy[8], ruty[8], rytu[8], tury[8], suty[8], usty[8], temp[7], mott[7], amur[7], remu[7], moru[7], paru[7], rapu[7], puer[7], repu[7], poru[7], samu[7], saum[7], suma[7], semu[7], osmu[7], sumo[7], pasu[7], sapu[7], upas[7], sepu[7], opus[7], ospu[7], surm[7], auta[7], auto[7], raut[7], ruta[7], tura[7], retu[7], teru[7], ortu[7], ruto[7], toru[7], tour[7], turo[7], suta[7], usta[7], sute[7], ostu[7], suto[7], sutr[7], mapy[7], mopy[7], prym[7], maty[7], myta[7], tamy[7], mety[7], myte[7], myto[7], tomy[7], paty[7], pyta[7], typa[7], pety[7], poty[7], pyto[7], topy[7], rytm[7], trym[7], tryp[7], tyrp[7], psyt[7], styp[7], taty[7], tyto[7], tryt[7], aury[7], rusy[7], rysu[7], sury[7], mapa[6], mapo[6], mopa[6], opem[6], ramp[6], perm[6], prom[6], pasm[6], spam[6], psem[6], spem[6], mops[6], psom[6], spom[6], mata[6], tama[6], atem[6], mate[6], meta[6], team[6], atom[6], mato[6], mota[6], tamo[6], etom[6], meto[6], mote[6], pata[6], etap[6], peta[6], opat[6], tram[6], metr[6], term[6], trem[6], part[6], rapt[6], trap[6], pert[6], trep[6], port[6], prot[6], trop[6], astm[6], most[6], past[6], spat[6], step[6], post[6], psot[6], spot[6], stop[6], tata[6], etat[6], tato[6], tart[6], tatr[6], trat[6], tetr[6], tret[6], tort[6], stet[6], test[6], tost[6], aura[6], urea[6], auro[6], euro[6], rusa[6], sura[6], usra[6], ruse[6], sure[6], suro[6], maya[6], maye[6], mayo[6], mary[6], ramy[6], mery[6], remy[6], mory[6], pary[6], pyra[6], rapy[6], pery[6], repy[6], pory[6], pyro[6], ropy[6], masy[6], samy[6], mesy[6], semy[6], osmy[6], somy[6], pasy[6], sapy[6], sepy[6], ospy[6], osyp[6], ryms[6], ryps[6], raty[6], ryta[6], tary[6], tyra[6], rety[6], ryte[6], tery[6], orty[6], roty[6], ryto[6], tory[6], syta[6], sety[6], syte[6], osty[6], stoy[6], syto[6], tyrs[6], maar[5], mara[5], rama[5], arem[5], mera[5], rema[5], amor[5], arom[5], maro[5], mora[5], omar[5], ramo[5], erom[5], orem[5], para[5], rapa[5], pera[5], repa[5], opar[5], paro[5], pora[5], rapo[5], ropa[5], oper[5], pero[5], masa[5], sama[5], asem[5], mesa[5], same[5], asom[5], maso[5], samo[5], soma[5], esom[5], meso[5], pasa[5], sapa[5], opas[5], ospa[5], sapo[5], epos[5], osep[5], peso[5], mars[5], smar[5], sram[5], mors[5], srom[5], pars[5], pras[5], pers[5], pros[5], psor[5], spor[5], toea[5], arat[5], atar[5], rata[5], tara[5], tera[5], aort[5], orta[5], rato[5], rota[5], taro[5], tora[5], erot[5], tero[5], seat[5], seta[5], stoa[5], etos[5], oset[5], seto[5], astr[5], star[5], tras[5], ster[5], tres[5], sort[5], stor[5], tors[5], arsy[5], rasy[5], rysa[5], sery[5], rosy[5], ryso[5], arsa[4], rasa[4], sera[4], arso[4], osra[4], raso[4], rosa[4], eros[4],

3 literowe słowa:

muu[8], pum[7], tum[7], tup[7], tut[7], uty[7], emu[6], opu[6], mru[6], mur[6], rum[6], mus[6], sum[6], psu[6], spu[6], atu[6], aut[6], tau[6], uta[6], out[6], uto[6], rut[6], tur[6], stu[6], ust[6], myt[6], tym[6], pyt[6], typ[6], map[5], mop[5], mat[5], tam[5], met[5], tom[5], pat[5], pet[5], pot[5], top[5], pst[5], aua[5], aur[5], oru[5], esu[5], sou[5], rus[5], sur[5], may[5], yam[5], omy[5], opy[5], rym[5], pyr[5], ryp[5], psy[5], spy[5], syp[5], aty[5], ety[5], ryt[5], try[5], syt[5], maa[4], moa[4], oma[4], mar[4], ram[4], mer[4], rem[4], mor[4], par[4], rap[4], per[4], rep[4], por[4], pro[4], rop[4], mas[4], sam[4], mes[4], sem[4], osm[4], som[4], pas[4], psa[4], sap[4], spa[4], sep[4], osp[4], ata[4], ate[4], eta[4], tao[4], eto[4], rat[4], tar[4], tra[4], ret[4], ter[4], ort[4], rot[4], tor[4], set[4], sto[4], ary[4], ery[4], asy[4], esy[4], osy[4], rys[4], ara[3], era[3], rea[3], aro[3], ora[3], ero[3], asa[3], osa[3], ars[3], ras[3], sra[3], ser[3], ros[3],

2 literowe słowa:

uu[6], mu[5], tu[5], ut[5], au[4], su[4], my[4], ty[4], ma[3], em[3], me[3], om[3], pa[3], pe[3], op[3], po[3], at[3], ta[3], et[3], te[3], ot[3], to[3], ts[3], aa[2], eo[2], ar[2], er[2], re[2], or[2], ro[2], as[2], es[2], se[2], os[2],

SUPERAUTOMATY - definicja

Wszystkie możliwe do ułożenia słowa z liter SUPERAUTOMATY