Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki

użyj znaku ? dla blanka (mydła).

REFLEKTOROM - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: R, E, F, L, E, K, T, O, R, O, M  można ułożyć poniższe słowa:

11 literowe słowa:

reflektorom[19]

10 literowe słowa:

elektrofor[17]

9 literowe słowa:

trefelkom[17], efektorom[16], reflektor[16], froterkom[16], elektorom[13]

8 literowe słowa:

floretem[15], fortelem[15], fetorkom[15], floretom[15], fortelom[15], fermerko[14], rokforem[14], froterek[14], froterem[14], froterko[14], froterom[14], termofor[14], teromorf[14], elektrom[12], lektorem[12], lektorom[12], loretkom[12], oleometr[11], rektorem[11], trolerem[11], rektorom[11], trolerom[11]

7 literowe słowa:

kleftem[15], kleftom[15], loftkom[15], efektom[14], fotelem[14], fotelom[14], treflem[14], fretkom[14], treflom[14], frotkom[14], komfort[14], foremek[13], felerom[13], foremko[13], efektor[13], fetorek[13], fortele[13], feretom[13], fetorem[13], fetorom[13], ofertom[13], trofeom[13], reformo[12], elektom[11], koletem[11], moletek[11], koletom[11], moletko[11], eklerom[10], kreolem[10], morelek[10], kolorem[10], kreolom[10], morelko[10], elektor[10], loretek[10], reketom[10], rotelem[10], telomer[10], loretko[10], motorek[10], roletom[10], rotelom[10], tremolo[10], reometr[9], retorem[9], retorom[9], rotorem[9]

6 literowe słowa:

elfkom[13], flekom[13], folkom[13], fletem[13], loftek[13], fletom[13], loftem[13], loftko[13], fotkom[13], flotom[13], loftom[13], florem[12], florom[12], fotele[12], mofeto[12], fretek[12], trefle[12], trefem[12], fretko[12], frotek[12], floret[12], fortel[12], fortem[12], torfem[12], trefom[12], frotko[12], fortom[12], frotom[12], torfom[12], eforem[11], eforom[11], ofermo[11], fermer[11], ferrom[11], reform[11], rokfor[11], oferto[11], froter[11], keltem[10], keltom[10], klotem[10], koltem[10], klotom[10], koltom[10], lotkom[10], koelem[9], koelom[9], okolem[9], klerem[9], kremle[9], klerom[9], lerkom[9], lorkom[9], rolkom[9], metole[9], motele[9], kometo[9], omotek[9], etolom[9], moleto[9], motelo[9], kretem[9], trelem[9], lektor[9], terkol[9], kortem[9], kretom[9], trekom[9], trelom[9], tremol[9], kmotro[9], kortom[9], trokom[9], kreole[8], morele[8], morelo[8], rotele[8], erotem[8], eterom[8], meteor[8], roleto[8], erotom[8], omerto[8], rootem[8], rektor[8], troler[8], tremor[8], remoro[7], torero[7]

5 literowe słowa:

elfek[11], elfem[11], felem[11], elfko[11], elfom[11], floem[11], fokom[11], folom[11], feler[10], refem[10], fermo[10], forem[10], oferm[10], kelem[8], elkom[8], kelom[8], klemo[8], kolem[8], lekom[8], mleko[8], kolom[8], lokom[8], kreml[8], koele[7], okole[7], oleom[7], ekler[7], lerek[7], kerem[7], merle[7], kreol[7], lerko[7], lorek[7], rolek[7]