Skorzystaj ze słownika do gier scrabble i literaki

użyj znaku ? dla blanka (mydła).

SAMARSKIE - pomoc dla Scrabble i Literaki

Z liter: S, A, M, A, R, S, K, I, E  można ułożyć poniższe słowa:

9 literowe słowa:

asmarskie[11], masarskie[11], samarskie[11]

8 literowe słowa:

karasiem[10], karesami[10], serakami[10], asmarski[10], masarski[10], samarski[10]

7 literowe słowa:

arakiem[9], arekami[9], kaesami[9], askarem[9], asmarek[9], kasarem[9], marasek[9], masarek[9], samarek[9], asmarki[9], krasami[9], maraski[9], masarki[9], raksami[9], sakrami[9], samarki[9], skarmia[9], srakami[9], eskrami[9], kresami[9], kserami[9], marskie[9], miksera[9], reksami[9], serkami[9], saksami[9], ssakami[9], aksisem[9], seksami[9], ssakiem[9], akrasie[8], kaisera[8], karasie[8], sersami[8]

6 literowe słowa:

kamera[8], akrami[8], arkami[8], karaim[8], karami[8], maraki[8], miarka[8], rakami[8], ramiak[8], erkami[8], karmie[8], kerami[8], kramie[8], miarek[8], rakiem[8], rekami[8], remaki[8], remika[8], kasami[8], sakami[8], eskami[8], maksie[8], sakiem[8], siekam[8], marska[8], masakr[8], maskar[8], sarkam[8], smarka[8], krasem[8], raksem[8], smreka[8], marski[8], mirska[8], skarmi[8], skrami[8], smarki[8], krisem[8], mikser[8], remiks[8], reskim[8], skirem[8], smreki[8], saksem[8], misska[8], saskim[8], missek[8], seraka[7], askari[7], karasi[7], siarka[7], kaiser[7], krasie[7], raksie[7], seraki[7], siarek[7], masera[7], arsami[7], rasami[7], marsie[7], riasem[7], serami[7], aksisa[7], saksie[7], saskie[7], samsar[7], sarisa[6]

5 literowe słowa:

kamea[7], imaka[7], makia[7], kamei[7], kamie[7], makie[7], karma[7], makra[7], marak[7], marka[7], ramka[7], akrem[7], kamer[7], karem[7], marek[7], merka[7], ramek[7], karmi[7], krami[7], marki[7], mikra[7], ramki[7], kirem[7], merki[7], mikre[7], remik[7], maksa[7], maska[7], emska[7], masek[7], iskam[7], maksi[7], maski[7], miska[7], sikam[7], simka[7], smaki[7], emski[7], iksem[7], misek[7], simek[7], areka[6], araki[6], areki[6], kiera[6], arame[6], marea[6], arami[6], armia[6], miara[6], ramia[6], armie[6], emira[6], erami[6], marei[6], ramie[6], siaka[6], esika[6], kasie[6], kiesa[6], sieka[6], asami[6], esami[6], masie[6], samie[6], siema[6], askar[6], kasar[6], krasa[6], raksa[6], sakra[6], sarka[6], sraka[6], eskra[6], kares[6], krase[6], kresa[6], ksera[6], reksa[6], reska[6], serak[6], serka[6], iskra[6], krasi[6], skira[6], riasa[5], siara[5], arsie[5], rasie[5], seria[5]